Home
Extremophiles and Biotechnology

Main content

Kari Skjånes har utført sitt doktorgradsarbeid i tilknytning til forskergruppen Generell mikrobiologi og disputerer 28. Januar 2011 på sitt arbeid om biohydrogen-produksjon vha. alger. Forskning.no har intervjuet henne og skrevet en artikkel om hennes forskning på alger og bioteknologi. Kari Skjånes jobber nå som forsker ved Bioforsk.