Home
Translational Cancer Research

Main content

Sommerjobb ved Institutt for biomedisin 

Jeg er en medisinstudent på 20 år, studerer ved Universitetet i Bergen og skal nå begynne på mitt tredje år i medisinstudiet. Denne sommeren har jeg gjort noe som er litt uvanlig å gjøre i sommerferien. Jeg har alltid lurt på hvordan forskning utføres i praksis og i juli 2016 fikk jeg en fantastisk mulighet til å bli med «The Brain Tumor Immunology and Therapy Group» ledet av professor Martha Chekenya Enger ved Universitetet i Bergen for å se hvordan man forsker på hjernesvulster. Jeg var heldig som fikk muligheten til å delta i forskning på et av de mest krevende kreftformene, nemlig Glioblastoma Multiforme (GBM). Jeg så bl.a. hvordan gruppemedlemmene studerer ulike temaer som har samme mål, nemlig immunterapi. Jeg fikk delta i forskningshverdagen, utføre eksperimenter og være med i resonneringen om resultatene viser mot riktig vei. Det var også interessant å se den tette relasjonen mellom klinikken og forskningen, der det må være et tett bånd mellom dem for at begge skal utvikle seg for det beste for pasienten. Jeg anbefaler andre medisinstudenter tidlig i studien å delta på dette for å få et innblikk i forskningen, samt se sammenhengen mellom forskning og klinikk.