Hjem
Dyreavdelingen

Dyreavdelingen ved UiB er akkreditert av AAALAC International.

Dyreavdelingen ved UiB er akkreditert av AAALAC international.

Foto/ill.:
AAALAC international

Hovedinnhold

Dyreavdelingen sendte i juli 2011 inn sitt «animal Care and Use Program» med søknad om akkreditering av AAALAC International. Den 30. november hadde vi besøk av representanter fra AAALAC International som gjennomgikk programmet og avdelingen. Dyreavdelingen fikk mye skryt for sitt Animal Care and use program.

Den 2. mars 2012 kom bekreftelsen om at Dyreavdelingen ved MOF UiB er akkreditert av AAALAC International.

 I tillegg til de regulatoriske kravene som gjelder for forsøk i Europa med dyr krever AAALAC International at man beskriver forhold som skal beskytte mennesker om miljø mot skader som følge av forsøksdyraktivitet, det stilles krav om katastrofeplaner, og stell av dyr, veterinær tjenester og det fysiske anlegget (bygg, ventilasjon mm) må beskrives mer utfyllende.  

Dette er nå sammenfattet i vårt Animal Care and Use program.

Gjennom dette programmet viser vi at UiB vil strekke seg lengre enn de minimumskravene som forskriftene krever, vi vil ha høy kvalitet og vi l sikre vitenskapelig validitet av våre arbeider og vi vil demonstrere samfunnsansvar. Dyreavdelingen ved UiB vi vil ha en standard som er anerkjent internasjonalt og vi lar eksterne eksperter kikke oss i kortene og påpeke krav og forslag til forbedring. Kontinuerlig utvikling og forbedring er en viktig del av akkreditering fra AAALAC International. Vi håper at dette gjør UiB til en attraktiv arbeidsplass og samarbeidspartner.

AAALAC International