Hjem
Dyreavdelingen
Adferdstesting og telemetri

Dyrelaboratorium for adferdstesting og telemetrisk registrering

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi har et eget dyrelaboratorium med utstyr for adferdstesting og telemetrisk registrering av aktivitet, søvn og døgnrytmer.

Adferdstesting og telemetrisk registrering på dyr
Foto/ill.:
IBMP og www.colourbox.no

Hovedinnhold

Det moderne laboratoriet ved Institutt for biologisk og medisinsk (IBMP) er tilknyttet Dyreavdelingen på BBB via heis. I likhet med Dyreavdelingen er laboratoriet AAALAC akkreditert og godkjent for innesluttet bruk av genmodifiserte gnagere. Laboratoriene er utstyrt med en lang rekke utstyr for testing av adferd, og nevrofysiologisk registrering og stimulering hos gnagere. Forskergruppen Bergen Stress and Sleep Group (BSSG) har lang erfaring med adferdstesting av dyr og tolkning av resultater. Adferdstester kan for eksempel benyttes ved fenotyping av genetiske modeller og for å studere effekt av farmakologisk behandling. 

For mer informasjon gå til Animal Lab på Institutt for biologisk og medisinsk psykologi sine hjemmesider.