Hjem

Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Forskergruppen ledes av professor dr. juris Thomas Eeg og er sammensatt av personer som har arverett, familierett, barnerett (herunder barnevern) eller personrett som ett eller flere av sine hovedarbeidsområder.

Gruppen fungerer som et forum for faglig meningsutveksling og møtes jevnlig til diskusjoner, og deltar og arrangerer workshops og seminarer med andre forskergrupper.