Hjem

Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Hovedinnhold

Forskergruppen består av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisiplinene familie-, barne-, arve- og personrett. Gruppen er et forum for faglig diskusjon og meningsutveksling, gjennom seminarer og annen virksomhet. Gruppen har et bredt nedslagsfelt og er et viktig samlingspunkt for medlemmer som også forsker innenfor andre fagområder, som prosess, strafferett og komparative fagdisipliner. 

Forskergruppen har som ambisjon å utvikle forskningsbasert kunnskap som er relevant for det nasjonale praktiske rettsliv, og å drive rettsforskning på et høyt internasjonalt nivå. Medlemmene formidler denne kunnskapen blant annet gjennom undervisning og ved å holde foredrag innenfor fagområdene. En del av forskningen er utvikling av sentral faglitteratur, herunder pensumlitteratur til undervisningen. 

Professor Thomas Eeg og professor Anneken Kari Sperr leder forskergruppen.

Nyhet
Glade barn som holder et skilt med teksten «rettigheter»

20 års-jubileum for Barnekonvensjonen

For å markere 20 års-jublieet til barnekonvensjonen skal forskergruppen avholde en konferanse og utgi en bok om den.

ARVERETT | NY BOK
Thomas Eeg og boken Arveretten.

Klargjør arveretten med ny bok

Professor Thomas Eeg har publisert ny bok som kan gjøre det lettere å løse utfordringer knyttet til fordeling og forpliktelser ved arveoppgjør.

NYTT MEDLEM
Anna Nylund

Nytt medlem: Anna Nylund

Professor Anna Nylund er nytt medlem i forskergruppen for familie-, barne-, arve- og personrett.

Lovkommentar
Illustrasjonsbilde - bøker

Lovkommentarer til lovdata

Forskergruppens medlemmer Thomas Eeg og Asbjørn Strandbakken er med på å skrive lovkommentarer til lovdata. Lovkommentarene skal være en integrert del av plattformen på Lovdata Pro, og er et samarbeid med Karnov Group Norway.

Ønsker du å skrive masteroppgave innen arve-, familie-, barne-, eller personrett? 

Forskergruppen ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive stormaster eller master i forbindelse med forskerlinjen. Se mer informasjon om dine muligheter til å skrive stor masteroppgave og til å bli inkludert i forskergruppen. Dersom du har spørsmål, kontakt oss på forskergruppe.familierett@uib.no.