Hjem

Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Professor Thomas Eeg og professor Anneken Kari Sperr leder forskergruppen. Forskergruppen består av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisiplinene familie-, barne-, arve- og personrett. Gruppen er et forum for faglig diskusjon og meningsutveksling, gjennom seminarer og annen virksomhet. Gruppen har et bredt nedslagsfelt og er et viktig samlingspunkt for medlemmer som også forsker innenfor andre fagområder, som prosess, strafferett og komparative fagdisipliner. 

Forskergruppen har som ambisjon å utvikle forskningsbasert kunnskap som er relevant for det nasjonale praktiske rettsliv, og å drive rettsforskning på et høyt internasjonalt nivå. Medlemmene formidler denne kunnskapen blant annet gjennom undervisning og ved å holde foredrag innenfor fagområdene. En del av forskningen er utvikling av sentral faglitteratur, herunder pensumlitteratur til undervisningen. 

Lovkommentar
Illustrasjonsbilde - bøker

Lovkommentarer til lovdata

Forskergruppens medlemmer Thomas Eeg og Asbjørn Strandbakken er med på å skrive lovkommentarer til lovdata. Lovkommentarene skal være en integrert del av plattformen på Lovdata Pro, og er et samarbeid med Karnov Group Norway.

Nye publikasjoner fra Thomas Eeg
Thomas Eeg

Nye publikasjoner innen arverett

Professor Thomas Eeg ved Det juridiske fakultet, UiB, har nylig bidratt I to omfattende publikasjoner innen arverett. Publikasjonene er er et viktig bidrag til fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Stormasterstudent
Bilde av Matias von der Lippe Sjursæther

Stormasterstudent tilknyttet forskergruppen

Matias von der Lippe Sjursæther skriver stormaster på fakultetets forskerlinje, og er ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppen for arve-, familie-, barne- og personrett for studieåret 2020/2021.

Ukjent arv
Tarjei Strøm og Thomas Eeg

Arveretten inntar NRK

Professor Thomas Eeg har bidratt til NRK serien "Ukjent arving" som har premiere på NRK torsdag 12. november klokken 20:00. Sak fra På Høyden.

PhD candidate
Private photo of Lucie Ducarre.

New PhD candidate: Lucie Ducarre

The latest addition to our Researh Group is PhD candidate Lucie Ducarre.

Ønsker du å skrive masteroppgave innen arve-, familie-, barne-, eller personrett? 

Forskergruppen ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive stormaster eller master i forbindelse med forskerlinjen. Se mer informasjon om dine muligheter til å skrive stor masteroppgave og til å bli inkludert i forskergruppen. Dersom du har spørsmål, kontakt oss på forskergruppe.familierett@uib.no