Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
Stormasterstudent

Stormasterstudent tilknyttet forskergruppen

Matias von der Lippe Sjursæther skriver stormaster på fakultetets forskerlinje, og er ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppen for arve-, familie-, barne- og personrett for studieåret 2020/2021.

Hovedinnhold

Matias von der Lippe Sjursæther er ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppen for arve-, familie-, barne- og personrett for studieåret 2020/2021.

Matias går på fakultetets forskerlinje. Her skriver han stor masteroppgave innen temaet barnevern og menneskerettigheter (70 SP). I prosjektet undersøker Matias hvilke krav EMK artikkel 8 stiller til norske domstoler og fylkesnemnders begrunnelser i barnevernssaker. I dette arbeidet står de senere års dommer mot Norge fra EMD sentralt. Et siktemål med avhandlingen er å klarlegge hvordan EMK-retten påvirker og samvirker med særnorsk begrunnelsesrett i barnevernloven og tvisteloven. Masteravhandlingen skal leveres i juni 2021. Matias blir veiledet av Camilla Bernt, som også er tilknyttet forskergruppen.

Er du interessert i å skrive masteroppgave innenfor arve-, familie-, barne-, eller personrett? Ta gjerne kontakt med forskergruppens ledere, Anneken Kari Sperr eller Thomas Eeg, eller se informasjon om masteroppgaver innenfor forskergruppens fagområder.