Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Droner avdekker Jordvarme

Droner avdekker Jordvarme

Studenter og forskere ved Geovitenskap bruker droner når de drar til Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa.

Droner finner jordvarme

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Geotermisk energi utnytter varme fra undergrunnen til å produsere strøm eller levere varmt vann til oppvarming av boliger. Geotermisk energi er en geologisk ressurs som baserer seg på å hente ut naturlig oppvarmet vann fra bakken under oss, som kan brukes til fjernvarme eller til å drive dampturbiner i et kraftverk.

- Det er dessuten en tilnærmet utslippsfri energiform som har et potensiale til å erstatte utslippstung kullbasert energiproduksjon mange steder i verden. Klarer vi å utnytte denne energien, har vi en evigvarende energikilde. Effekten vil være veldig stor. Befolkningsrike land ligger nær varmekildene, sier professor Atle Rotevatn ved Institutt for geovitenskap.

Universitetet i Bergen er opptatt av å sende studentene ut slik at de selv kan oppleve faget i felt. Rotevatn tar med seg studentene til et område på Taiwan. Der er forholdene perfekte for å lære mer om bergartene som skaper gode forhold til bergvarme.

Målet med besøket er å forstå geotermiske reservoarbergarter i Taiwan.

 

- For å få til dette er vi avhengig av å forstå hvordan varmt vann strømmer i bakken under oss i de såkalte geotermiske reservoarene. For å bedre denne forståelsen studerer vi såkalte reservoaranaloger - det vil si bergarter som er eksponert på overflaten hvor vi kan studere dem, men som er identiske med bergartene som utgjør geotermiske reservoarer som ligger skjult i bakken under oss - og hvor vi derfor ikke like lett kan studere dem.

Vannet kan strømme gjennom de lokale bergartene. På den asiatiske øya jobber studentene med å tolke hvordan vannet strømmer og hvilke hindringer disse væskene møter.

- Det å forstå hvordan hindringer for væskestrøm i et reservoar opptrer kan gi oss økt forståelse for hvordan vi skal utnytte disse reservoarene. I siste instans vil dette kunne bidra til mer utnyttelse av geotermisk energi globalt, noe som vi håper vil gi redusert bruk av kullkraft og dermed lavere globale CO2-utslipp.

Rotevatn har tatt i bruk droner for å se landskapet fra luften. Bildene gir verdifull informasjon om bergarter og strukturer.

Bergvarme har størst potensiale i området rundt Stillehavet som kalles "Ring of fire", men erfaringene fra Taiwan kan også utnyttes for å vurdere bergvarme-prosjekter i Europa.