Home
Geodynamics and Basin Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Droner avdekker Jordvarme

Droner avdekker Jordvarme

Studenter og forskere ved Geovitenskap bruker droner når de drar til Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa.

Droner finner jordvarme

Producer:
UiB

Main content

Geotermisk energi utnytter varme fra undergrunnen til å produsere strøm eller levere varmt vann til oppvarming av boliger. Geotermisk energi er en geologisk ressurs som baserer seg på å hente ut naturlig oppvarmet vann fra bakken under oss, som kan brukes til fjernvarme eller til å drive dampturbiner i et kraftverk.

- Det er dessuten en tilnærmet utslippsfri energiform som har et potensiale til å erstatte utslippstung kullbasert energiproduksjon mange steder i verden. Klarer vi å utnytte denne energien, har vi en evigvarende energikilde. Effekten vil være veldig stor. Befolkningsrike land ligger nær varmekildene, sier professor Atle Rotevatn ved Institutt for geovitenskap.

Universitetet i Bergen er opptatt av å sende studentene ut slik at de selv kan oppleve faget i felt. Rotevatn tar med seg studentene til et område på Taiwan. Der er forholdene perfekte for å lære mer om bergartene som skaper gode forhold til bergvarme.

Målet med besøket er å forstå geotermiske reservoarbergarter i Taiwan.

 

- For å få til dette er vi avhengig av å forstå hvordan varmt vann strømmer i bakken under oss i de såkalte geotermiske reservoarene. For å bedre denne forståelsen studerer vi såkalte reservoaranaloger - det vil si bergarter som er eksponert på overflaten hvor vi kan studere dem, men som er identiske med bergartene som utgjør geotermiske reservoarer som ligger skjult i bakken under oss - og hvor vi derfor ikke like lett kan studere dem.

Vannet kan strømme gjennom de lokale bergartene. På den asiatiske øya jobber studentene med å tolke hvordan vannet strømmer og hvilke hindringer disse væskene møter.

- Det å forstå hvordan hindringer for væskestrøm i et reservoar opptrer kan gi oss økt forståelse for hvordan vi skal utnytte disse reservoarene. I siste instans vil dette kunne bidra til mer utnyttelse av geotermisk energi globalt, noe som vi håper vil gi redusert bruk av kullkraft og dermed lavere globale CO2-utslipp.

Rotevatn har tatt i bruk droner for å se landskapet fra luften. Bildene gir verdifull informasjon om bergarter og strukturer.

Bergvarme har størst potensiale i området rundt Stillehavet som kalles "Ring of fire", men erfaringene fra Taiwan kan også utnyttes for å vurdere bergvarme-prosjekter i Europa.