Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
VISTA pris

Rob Gawthorpe har fått tildelt 3 års VISTA professorat

Professor Rob Gawthorpe får tre års finansiering for å fokusere på forskning innen sedimentære bassenger. Finansieringen inkluderer også en forskerassistent og en stipendiat.

Expedition 381 Rob...
Rob on the recent offshore phase of IODP Expedition 381 to the Corinth Rift
Foto/ill.:
IODP Expedition 381

Hovedinnhold

Rob Gawthorpe har blitt tildelt VISTA professorat fra Det norske vitenskaps-Akademi for tre år fra januar 2018.

Professoratet gir tre års finansiering av Gawthorpes forskning, og inkluderer også midler til en postdoktor- og stipendiatstilling og gjelder fra januar i år.

VISTA er et samarbeid mellom Statoil og Det Norske Videnskaps-Akademi der formålet er å stimulere forskningen relatert til Norges petroleumsressurser.

Rob vil gjennom professoratet fokusere på forskning innen sedimentologi, stratigrafi og tektonikk i sedimentære bassenger, spesielt riftbassenger.

Et eksempel på slik forskning er IODP-boreprogrammet Corinth Active Rift Developement som startet i fjor høst, hvor Rob både har en viktig stilling knyttet til den vitenskapelige delen, i tillegg til at han var med på søknadsprosessen.

Boreprogrammet har som mål å kjernebore Korintriften i bukta med samme navn som skiller Peloponnes-halvøya fra det greske fastlandet.

IODP ekspedisjonen har som mål å i hovedsak besvare spørsmål innen fire vitenskapelige områder. Det første er den strukturelle utviklingen, altså hvordan riften vokser og utvikler seg, over hvilken tidsskala og hvordan aktiviteten i forkastningene endrer seg over tid.

- Det andre vitenskapelige spørsmålet handler om overflateprosesser. Hvordan responderer landskapet og de sedimentære bassengene på tektoniske og klimatiske forandringer i riften? Og påvirker erosjon og avsetning av sedimenter forkastningsaktiviteten?

Forskerne ønsker videre å rekonstruere paleoklimaet de siste 1 til 2 millioner år, samt å undersøke jordskjelvaktiviteten i den utviklende riften. Området er et av de mest seismisk aktive i Europa.

Rob har god kjennskap til både riftsystemer generelt og Korintriften spesielt. Siden han flyttet til Bergen i 2010 har han deltatt i det PETROMAKS2-finansierte Syn-Rift Systems Project sammen med kolleger fra universitetene i Athen, East Anglia, Leeds og Lorraine. Han har fra tidligere 30 års erfaring med forskning på tektonikk og avsetning i Korintriften.

Oppgaven til Rob i IODP-prosjektet er å beskrive kjernene mens han er på havet. Deretter vil han jobbe videre med å forstå syn-rift sedimentasjonen og den strukturelle utviklingen.

 

Mer info kan leses her.

Rob Gawthorpe's UiB web side her.