Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Pris for beste poster

Postdoktor Luisa Zuluaga ved GEO ble tildelt pris for beste poster under en europeisk workshop innen geotermi i Strasbourg.

Hovedinnhold

Postdoktor Luisa Zuluaga ved Institutt for geovitenskap (UiB) ble 11. oktober tildelt prisen «Best Poster Award».

Prisutdelingen fant sted under 6th European Geothermal Workshop i Strasbourg som ble arrangert av LabEx G-eau-thermie profonde sammen med Karlsruhe Institute of Technology og European Energy Research Alliance.

Prosjektet som Luisa er tilknyttet heter ANIGMA og er et samarbeid mellom matematikere og geologer, de analyserer oppsprukne blotninger på Sotra som fungerer som en parallell til sprekker i dype geotermiske reservoarer.

Luisa er tilknyttet forskergruppen for Basseng- og reservoarstudier ved Geo. Vi gratulerer!