Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Masterprosjekt GEO - Morten Jakobsen

Synergier mellom seismikk og medisinsk ultralyd

Dette masterprosjektet er ledig fra masteropptaket høsten 2019, Institutt for geovitenskap

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Det er mange likheter mellom seismikk og medisinske ultralydsbilder. Ved seismisk avbildning registrerer vi bølger som passerer gjennom jorden for å vise jordens innside på jakt etter anomalier for å hjelpe til med å utforske naturressurser. Når det gjelder medisinsk ultralyd, ser vi det indre av menneskekroppen for å diagnostisere uønskede uregelmessigheter. Begge bildemetoder gjøres før invasive prosedyrer. I det geofysiske tilfellet gjøres seismisk avbildning før kostbar boring. I det medisinske tilfellet gjør vi bildebehandling generelt før kirurgi. Seismisk og medisinsk ultralydavbildning har sine likheter og forskjeller, bortsett fra det faktum at vi ved seismisk avbildning håper å oppdage anomalier (f.eks. gass, vann eller olje), mens vi i medisinsk ultralydsbilde ikke håper å finne anomalier (f.eks. brystkreft eller knuste bein).

I dette prosjektet skal masterstudenten undersøke likhetene og forskjellene mellom seismisk og medisinsk ultralydsdiagnostisering for å muliggjøre synergisk utvikling av mer nøyaktig bildebehandling. Nærmere bestemt skal studenten utvikle T-matriksvarianter av den "Distorted Born Iterative" (DBI) -metoden og undersøke bruken av forskjellige reguleringsmetoder for å oppnå stabile løsninger. Studenten skal teste de forskjellige T-matriksvarianter av DBI-algoritmen for seismisk og medisinsk ultralydsdiagnostisering ved hjelp av realistiske modeller av henholdsvis væskemettet bergartsformasjoner og brystkreftmodeller. Studenten vil være knyttet til en forskningsgruppe som har betydelig erfaring med slike tverrfaglige bildeproblemer.

Foreslåtte emner i mastergraden (60 STP)

GEOV276 - Teoretisk seismologi
GEOV219 - Computational methods in Solid Earth Physics
PTEK218 - Bergartsfysikk
Spesialpensum på Medisinsk ultralyddiagnostisering

Påkrevde forkunnskaper - Prerequisites

Dette prosjektet er egnet for en masterstudent som er interessert i å bruke metoder fra fysikk, matematikk og datavitenskap i geovitenskap, og som også er nysgjerrig på relaterte felt som medisinsk ultralydsdiagnostisering. Etter å ha fullført dette prosjektet, vil studenten ha erfaring og ferdigheter som er attraktive for mange jobber både innenfor og utenfor oljeindustrien.