Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier

Nyhetsarkiv for Geodynamikk og Bassengstudier

Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.
Studenter og forskere ved Geovitenskap bruker droner når de drar til Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa.
Geo studenter og forskere bruker droner når de er i felt i Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa
The International Ocean Discovery Program (IODP) er et internasjonalt Marint forskningsprogram som støttes av 23 land. "The Corinth Drilling Expedition" er en del av dette og GEO ansatte har en betydelig del av både ansvaret for og tilstedeværelse i denne Expeditionen som har oppstart denne uken. Fra GEO deltar; Rob Gawthorpe, Casey Nixon og Sofia Pechlivanidou.
Vi gratulerer vår post doktor Gijs Henstra med Reuschmedaljen 2016!
En liten samling av videoklipp fra turen som er satt sammen fra feltarbeid ved Van Keulenfjorden 2016
Elba feltkurset 2016 Alle er tilbake fra et givende Elba feltkurs hvor alt gikk som planlagt, fin gruppe. De fikk besøk fra vår Erasmus partner i Pisa og de gjennomførte en felles feltdag med studenter og professorer fra Pisa.
Centre for Integrated Quantitative Earth System Dynamics ved Ritske Huismans, Institutt for geovitenskap, er et av fire sentre ved UiB som med i andre søknadsrunde for å få status som sentre for fremragende forskning (SFF).
Marta Zygmuntowska skal styrke kontakten mellom GEO forskere og studenter, og Universitetsbiblioteket.
Første samling for geofaglærere i Hordaland.
Universitetet i Oslo hjelper studenter og forskere i Tanzania med å heve kunnskapen innen geologi.
Ali Shahraini vil forsvare sin avhandling for PhD-graden onsdag 15. juni 2011, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.
Charlotte Faust Andersen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 4. februar 2011, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.
Mohammad Reza Saberi forsvarte sin avhandling for PhD-graden tirsdag 9. november 2010, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

Sider