Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Hovedinnhold

Som en del av prosjektet «Flyktningkrisa - forestillinger og erfaringer» samarbeider vi med Susanne Bygnes (Sosiologisk institutt) og Elisabeth Ivarsflaten (Institutt for sammenlignende politikk) om et prosjekt hvor vi ser på hvordan nordmenn har opplevd å få etablert asylmottak i nabolaget. Vi er interessert i å finne ut hvilken kontakt som har oppstått mellom folk i mottakenes nærmiljø og asylsøkerne, og hvilke konsekvenser denne kontakten kan ha. Prosjektet baserer seg på data fra Norsk medborgerpanel.