Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Grunnavåg
Stord k.
Arkeologiske undersøkelser av to steinalderboplasser
RAPPORT

Byrkjeland
Stord k.
Arkeologisk granskning av steinalderslokalitet.
RAPPORT

Tveit Huglo
Stord k. 
Arkeologiske undersøkelser. 2013
RAPPORT
Gravrøysa på Huglo (Norark)

Djupedalen
Stord k. 
Arkeologiske undersøkelser 1994
RAPPORT

Djupedalen
Stord k. 
Arkeologiske undersøkelser på lokalitet 111 Djupedalen. 2013
RAPPORT
Artikkel1
Artikkel2
Artikkel3

Heiande Sør
Stord k. 
Kokegroplokalitet, 2015
RAPPORT

Melkevik
Stord k.
Steinalderlokaliteter, 1984
RAPPORT