Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Kolltveit
Fjell k.
Utgraving av røys 1980
RAPPORT

Ågotnes
Fjell k.
Undersøkelse av gravrøys. 1983
Les mer>
RAPPORT

Ågotnes
Fjell k. 
Steinalder lokaliteter 2011.
RAPPORT

Langøy
Fjell k.
Steinalderlokalitet. 1980
RAPPORT

Knappskog
Fjell k.
Steinalderlokaliteter. 1988
RAPPORT

Høybøen
Fjell k.
Gårdsanlegg, magistergrad avh. 1977
RAPPORT