Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Onarheim
Tysnes k.
Verkstedsplass fra jern- og middelalder, samt spor
etter flerfaset aktivitet- og dyrkning.
RAPPORT

Uggdal
Tysnes k.
Gravrøyser, jernalder. 2003-2004
RAPPORT

Tysnes kyrkje
Nedre Gerstad, Tysnes k.
Bosetnings- og dyrkningsspor fra steinalder og bronsealder/jernalder. 2007
RAPPORT

Hodnanes 
Tysnes k.
Steinalder. 1991
RAPPORT

Todneset
Tysnes k.
Forskningsgraving i Todnesrøysa, 2013
Rapport

Våge
Tysnes k.
Dyrkningslokalitet, 2015
Rapport