Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Kvinnherad kommune

Hovedinnhold

Ølve Hatlestrand
Kvinnherad k
Arkeologiske undersøkelser 1984
RAPPORT

Kvitevoll  
Kvinnherad k.
Bosetningsspor fra bronsealder til middelalder, spor etter opphold i yngre steinalder. Hus fra eldre bronsealder og eldre jernalder, dyrkningsspor, innhenginger, rydninger, kokegroper. 2004
RAPPORT

Jensajordet, Skåla
Kvinnherad k.
Arkeologiske granskninger av hustufter, graver og åkre fra bronsealder til yngre jernalder.
RAPPORT

Skåla
Kvinnherad k.
Arkeologisk granskning av gravrøys fra eldre jernalder.
RAPPORT

Matre
Kvinnherad k.
Matre ferjeleie, arkeologiske undersøkelser av bosettingspor 1999
RAPPORT

Kaldestad
Kvinnherad k.
Arkeologisk granskning av jernalders gropfelt. 2008
RAPPORT

Flatebø
Kvinnherad k.
Arkeolgiske undersøkelser av forhistorisk jordbruk og bosetning på Nedrepollen 2005
RAPPORT

Trones
Kvinnherad k.
Arkeologiske undersøkelser av steinalderboplass. 2003
RAPPORT

Opstveitsvatn 
Kvinnherad k.
Arkeologisk granskning av steinalderlokalitet. 1985
RAPPORT

Opsanger 
Kvinnherad k.
Steinalderboplass. 2018
RAPPORT  

Sydnes
Kvinnherad k. 
Hellekiste bronsealder og mulig jernvinnanlegg. 1986
RAPPORT