Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

VA grøft Myklebust
Stad k.
Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med VA-grøft på Myklebust
RAPPORT

Stad Skipstunell
Stad k.
2017-2020 rapport
RAPPORT

Øvre Henden
Stad k
Bosetning og dyrkning, senneolitikum - f.rom jernalder. 2021
RAPPORT
 

Ytre Henne
Eid 
Gravanlegg fra jernalder (2000)
RAPPORT

E39 Hjelle
Hjelle, Eid 
Bosetningsspor fra sen yngre steinalder, bronsealder og jernalder.
Hustuft fra sen yngre steinalder. 2004
RAPPORT

Nor
Nor, Eid
Tjæremile fra vikingtid. 2007
Les mer >
RAPPORT

Golfsengane (1993)
Myklebust, Eid 
Flatevdekking. Bosetningsspor fra bronsealder og jernalder.  Minst 25 tufter av en- og treskipede hus, de fleste fra sen bronsealder og jernalder.  Fossile åkerlag og ardspor fra sen steinalder, bronsealder og eldre jernalder.  Kokegropfelt, det største fra sen eldre jernalder. Flere ovnsanlegg, trolig knyttet til metallsmelting og keramikkbrenning i bronsealder og jernalder. En rekke andre gropanlegg av uviss funksjon og alder.
Les mer > RAPPORT

Myklebust 
Eid 
Frigivningsundersøkelser. 1999
RAPPORT

Indre Skårhaug
Eid  
Forhistoriske dyrkningsspor fra senneolitikum til førromersk jernalder. 2011
RAPPORT

Lunden
Myklebust, Eid k.
Arkeologisk flateavdekking 1994
RAPPORT

Skaffarmarka, Lunden 
Eid 
Bosetnings- og aktivitetsområde fra yngre bronsealder og førromersk jernalder. 2011
RAPPORT

Torheim
Eid 
Undersøkelse av gravrøys. 1999
RAPPORT

Klokkargarden
Eid k.
Forhistoriske dyrkingslag, 2012
RAPPORT

Myroldhaug
Eid  
Arkeologiske undersøkelser, 2015
RAPPORT

Otneim 
Selje 
Utgraving av røystuft. 1982
RAPPORT

Hove
Selje 
To gravrøysrester, trolig fra bronse- eller eldre jernalder.
Rapport kommer

Moldestad
Selje 
Undesøkelse av gravrøys. 1987
RAPPORT