Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Ytre Henne
Eid k.
Gravanlegg fra jernalder (2000)
RAPPORT

E39 Hjelle
Hjelle, Eid k.
Bosetningsspor fra sen yngre steinalder, bronsealder og jernalder.
Hustuft fra sen yngre steinalder. 2004
RAPPORT

Nor
Nor, Eid k.
Tjæremile fra vikingtid. 2007
Les mer >
RAPPORT

Golfsengane (1993)
Myklebust, Eid k.
Flatevdekking. Bosetningsspor fra bronsealder og jernalder.  Minst 25 tufter av en- og treskipede hus, de fleste fra sen bronsealder og jernalder.  Fossile åkerlag og ardspor fra sen steinalder, bronsealder og eldre jernalder.  Kokegropfelt, det største fra sen eldre jernalder. Flere ovnsanlegg, trolig knyttet til metallsmelting og keramikkbrenning i bronsealder og jernalder. En rekke andre gropanlegg av uviss funksjon og alder.
Les mer > RAPPORT

Myklebust 
Eid k.
Frigivningsundersøkelser. 1999
RAPPORT

Indre Skårhaug
Eid k. 
Forhistoriske dyrkningsspor fra senneolitikum til førromersk jernalder. 2011
RAPPORT

Lunden
Myklebust, Eid k.
Arkeologisk flateavdekking 1994
RAPPORT

Skaffarmarka, Lunden 
Eid k.
Bosetnings- og aktivitetsområde fra yngre bronsealder og førromersk jernalder. 2011
RAPPORT

Torheim
Eid k.
Undersøkelse av gravrøys. 1999
RAPPORT

Klokkargarden
Eid k.
Forhistoriske dyrkingslag, 2012
RAPPORT

Myroldhaug
Eid k. 
Arkeologiske undersøkelser, 2015
RAPPORT