Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Sunde
Førde k.
Grav vikingtid
RAPPORT

Hornnesvika
Hornnes, Førde k.
Bosetningsspor fra bronsealder og jernalder.
Toskipet hus fra eldre jernalder, grav-/offeranlegg fra eldre bronsealder. 2005
Les mer >
RAPPORT

Sunde
Førde k.
Arkeologiske granskninger av spor etter gårdsanlegg og åkre fra romertid til vikingtid. 2008
RAPPORT

Vie 
Førde k.
Arkeologiske granskninger 2014
RAPPORT

Vie
Førde k.
Arkeologiske granskninger,  1980-81
RAPPORT

Slåtten
Slåtten, Førde k
Arkeologisk flateavdekking, 1994
RAPPORT 1994
RAPPORT 1993

Gjerland
Gjerland, Førde k.
Et ringformet tun på Gjerland? 1989
RAPPORT

Hjelle
Hjelle, Førde k.
Arkeologisk undersøkelse av gravrøys. 1986
RAPPORT