Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Naustdal kommune

Hovedinnhold

Engebø II, Likkjestølen
Naustdal k.
Jordbruksaktiviteter fra senneolitikum, eldre
bronsealder og førromersk jernalder
RAPPORT

Gardsbøen
Naustdal k.
Bosetningsspor fra bronsealder og jernalder
Eldre jernalders smie og langhus. Dyrkningsspor fra bronsealder/tidlig jernalder. 2006
RAPPORT

Sæla
Sæla, Naustdal k.
Bosetningsspor fra bronsealder og jernalder.
Produksjonsanlegg, trolig røykovn, fra jernalder. Toskipet hustuft fra sen yngre steinalder. Kokegroper og ildsteder fra bronsealder/jernalder. Fossile åkerlag fra bronsealder/jernalder. 2007
Les mer >
RAPPORT

Løkentunet
Løken, Naustdal k.
Flateavdekking. Del av gårdsanlegg fra overgangen vikingtid/middelalder. Tuft av større enskipet hus, trolig fjøs/løe.  Spor av fire små enskipete hus, tolket som uthus/bur. Grop, trolig ovnsanlegg. Fossil åker. 2007
Les mer >
RAPPORT

Mallasvik
Naustdal k.
Arkeologiske undersøkelser. 2009
RAPPORT

Engebø
Naustdal k.
Arkeologiske undersøkelser. 1990-91
RAPPORT

Engebø II Likkjestølen
Naustdal k.
Jordbruksaktiviteter fra senneolitikum, eldre
bronsealder og førromersk jernalder. 2018.
RAPPORT

Engebø I
Naustdal k.
Arkeologiske undersøkelser. 2019
RAPPORT