Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Mindresunde
Stryn k
Undersøkelse 1991
RAPPORT

Bøahagen, Ytre Bø 
Ytre Bø, Stryn k.
Arkeologiske undersøkelser av forhistoriske dyrkingsspor og
aktivitetsområde fra eldre bronsealder til eldre jernalder. 2013
RAPPORT

Ytre Bø
Stryn k.
Arkeologiske undersøkelser av to ovner/produksjonsanlegg
fra folkevandringstid, samt dyrkningslag fra eldre bronsealder
og førromersk jernalder. 2017
RAPPORT

Fosnes 
Stryn k.
Utgraving av flatmarksgrav. 1994
RAPPORT

Kyrkjeeide
Kyrkjeeide, Stryn k.
Bosetningsspor fra jernalder/middelalder.
Fire tufter fra sen vikingtid/tidlig middelalder.  Vikingtids åker. 2005
RAPPORT

Hjelle
Hjelle Stryn k.
Vikingtids tinganlegg. 2002
RAPPORT

Hjelle
Mykjedalane, Stryn k.
Forhistoriske bosetningsspor, ark, und. 1994
RAPPORT

Hjelle Eid
Stryn k
Ark. und. (2004) av bosetnings og dyrkingsspor fra eldre bronsealder.
RAPPORT

Olden Kyrkjegard
Stryn k.
Eldre romertids gravplass. 2004.
RAPPORT

Loen
Stryn k.
Arkeologisk undersøkelse ved funnsted av sverd. 1994
RAPPORT

Ugla Skarstein
Stryn k.
Undersøkelse av gravfelt ved Oldenfjorden,
med brukstid fra førromersk jernalder til vikingtid. 2014.
Les mer her
RAPPORT