Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Ålesund kommune

Hovedinnhold

Sjøholt (avløpsledning)
Ålesund k. 
Dyrkningslag fra senneolitikum og bronsealder og kokegroper
fra folkevandringstid på Sjøholt
RAPPORT

Leitegården2
Ålesund k. 
Kokegropfelt på Stette.
RAPPORT
 

E136 Lerstad-Ålesund
Ålesund k.
Utgraving av gravrøys
RAPPORT
 

Lerstad E136
Ålesund k.
Gravrøys fra eldre jernalder
RAPPORT
 

Kristoffergården
Ålesund k.
Arkeologisk undersøkelse av langhus fra jernalder mm
RAPPORT ​​​​

Vegsundvåg
Ålesund k.
Arkeologisk steinalderundersøkelse, 2019
RAPPORT

Sperre, Ellingsøya
Ålesund kommune
Flateavdekking, jernalder
Les mer (Norark)
RAPPORT 2016
RAPPORT 2018

Blindheimneset
Blindheimneset, Ålesund k., Møre og Romsdal
Steinalderlokaliteter, yngre steinalder, med spor etter opphold i bronsealder og jernalder.
RAPPORT

Flisnes
Havnevika, Ålesund k., Møre og Romsdal
Arkeologisk granskning av steinalderslokalitet.
RAPPORT

Klokkersund
Ålesund k., Møre og Romsdal
Arkeologisk undersøkelse av en mellommesolittisk korttidslokalitet.
RAPPORT

Hovlia
Ålesund k., Møre og Romsdal
Arkeologisk flateavdekking.
RAPPORT

Sperre Ellingsøy
Ålesund k., Møre og Romsdal
Arkeologiske undersøkelser ulike perioder (2000)
RAPPORT

Åse
Ålesund k., Møre og Romsdal
Arkeologisk undersøkelse av toskipet langshus fra yngre steinalder.
RAPPORT

Larsmarka
Ålesund k., Møre og Romsdal
Arkeologisk undersøkelse av dyrkningsspor.
RAPPORT

Borgund (1994)
Ålesund k.
Forundersøkelse av steinalderlokaliteter
RAPPORT

Emblemsvåg (1983)
Ålesund k.
Arkeologisk etterundersøkelse og restaurering (Skylehelleren)
RAPPORT

Blindheim
Ålesund k. 
Ettergraving funnsted 1983
RAPPORT