Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Bjørkavåg 1 - 2 
Sula k.
Arkeologisk undersøkelse av forhistoriske bosettingsspor. 2006
RAPPORT

Bjørkavåg 3
Sula k.
Steinalderundersøkelser. 2006
RAPPORT

Furneset
Sula k.
Steinalderundersøkelser. 2008
RAPPORT

Fiskerstrand
Sula k.
Undervannsarkeologiske undersøkelser. 1999
RAPPORT

Tranvåg
Sula k.
Arkeologiske steinalder-undersøkelser. 1999
RAPPORT

Hamna lok 1
Langevåg, Sula k.
Arkeologisk undersøkelser. 1999
RAPPORT

Solevåg
Sula k.
Arkeologiske undersøkelser. 1995
RAPPORT

Solevåg
Sula k.
Vegetasjonshistoriske undersøkelser. 1995
RAPPORT