Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Gjernesmarka
Herøy k.
Undersøkelse av aktivitets- og bosetningsspor med dyrking.
RAPPORT

Brandal sentrum
Hareid k.
Senmesolittisk boplass og dyrkingsspor fra bronsealder.
RAPPORT

Fremste Teigane
Hareid k.
Aktivitetsområde fra eldre jernalder og bronsealder. 2010
RAPPORT

Fremste Teigane
Hareid k
Arkeologiske undersøkelser av flefasede dyrkningsspor mm, 2019
RAPPORT

Hareid Kirkegård
Hareid k.
Aktivitetsområde fra steinalder. 2011.
RAPPORT