Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Svortland
Bømlo k.
Steinalderslokalitet. 2015
Les mer (Norark)
Rapport

Vika
Bømlo k.
Lokaliteter fra eldre steinalder
Nye steinalderfunn på Bømlo
Verkstedboplassen på strandvollen
Åpen dag på utgravingsfeltet i Vika
En ny c14 datert boplass

Tjong-Løvegapet
Bømlo k.
Arkeologiske undersøkelser 2016
RAPPORT

Hovlandshagen
Utvida registrering 2018
RAPPORT