Hjem
UiB FRAM
Erfaringsdelingsseminar

Utvikler nye tiltak for å skjerme forskingstid

Nylig var alle pilotinstituttene i som deltar i prosjektet UiB FRAMtid samlet for å dele erfaringer og forslag til ulike tiltak som kan bidra til å skjerme- og tilrettelegge for sammenhengende forskningstid.

Gruppediskusjoner på erfaringsdelingsseminar om UiB Framtid-prosjektet
Instituttleder Synnøve Bendixsen deler erfaringer fra Institutt for sosialantropologi med Vibeke Irgan fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen og visedekan for utdanning Yael Harlap ved Det psykologiske fakultet.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes, UiB

Hovedinnhold

Seks pilotinstitutter deltar i prosjektet UiB FRAMtid og har jobbet gjennom ett til to år med å utvikle- og prøve ut ulike tiltak som skal bidra til å skjerme -og frigjøre sammenhengende forskningstid.

UiB FRAMtid ledes av Bo Byrkjeland og er ett av foreløpig to delprosjekter under paraplyprosjektet UiB FRAM, et langsiktig utviklingsprosjekt som skal sikre gode rammevilkår for UiBs forskere. 

Behov for forskningsadministrativ støtte

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har blant annet testet ut økt bruk av blokkundervisning og fått mange positive tilbakemeldinger på dette grepet fra studentene. Instituttet har også tatt til orde for mulige forenklinger og tilpasninger i studieadministrative systemer.

Instituttleder Teemu Ryymin sier de dessuten har avdekket et behov for å styrke fagnær, forskningsadministrativ støtte og styrket forskningsledelse og instituttet jobber nå videre med dette. 

– Det har vært viktig for oss å få tiltakene bredt forankret hos både vitenskapelige og administrativt ansatte, for vi må jobbe sammen for å nå målene, sier Ryymin.

Også flere av de andre pilotinstituttene fremhever behov for ulike former for forskningsadministrativ støtte som et viktig tiltak.

– Vi får masse støtte i søknadsfasen, men trenger mer støtte når forskningsprosjektene skal drives, påpeker Synnøve Bendixsen, instituttleder ved Institutt for sosialantropologi.

Lokal kulturendring og kryssende mål

Fungisai Gwanzura Ottemöller er ny instituttleder ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) og sier de fikk flere aha-opplevelser av å være med i Framtid-prosjektet.

– Vi tester ut konkrete tiltak som faste møtedager og et bedre system for kontakttid med studenter, samt bedre opplæring i sentrale systemer for å spare tid, sier Gwanzura Ottemöller, og sier de jobber bevisst med kulturendring lokalt for å sette egen forskning høyere på agendaen.

– Noen av oss prioriterer ofte undervisning på bekostning av tid til forskning.

Hun får støtte fra Anders Fagerjord, instituttleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

– Det at vi snakker mye om forskningstid, er med på å endre kultur. Samtidig så ligger det jo en utfordring i at målene krysser hverandre: Vi vil skjerme forskningstid men samtidig styrke undervisningen vår?

- Viktig å finne lokale løsninger

Flere av pilotinstituttene som har vært involvert fremhever behovet for mer kontakt og erfaringsdeling på tvers i UiB-organisasjonen.

– UiB FRAMtid har vært en møteplass vi tidligere har manglet, sier instituttleder Synnøve Bendixsen ved Institutt for sosialantropologi. 

– Ulike institutter har så ulike utfordringer, at disse tingene må løses lokalt.

Harald Engesæth fra AFF og UiB Tjenesteutvikling har bistått flere av deltakerinstituttene gjennom pilotfasene og er enig i at det kreves en fortsatt bred tilnærming:

– Det er ikke ett tiltak som vil gjøre underverker, det er summen av mange ulike tiltak, der noen handler om strukturelle tiltak på systemnivå, noe handler om kultur og samhandling kollegialt på instituttet, og noe handler om individuelle forhold.

Flere tiltak i gang

Du kan lese mer om alle tiltakene som er satt i gang ved de ulike instituttene her: Hva utvikler pilotinstituttene?

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Bo Byrkjeland.