Hjem
Institutt for geovitenskap
Historie

Institutt for geovitenskap sin historie

Organisasjonskart GEO historie
Foto/ill.:
Eva Bjørseth

Hovedinnhold

Med stortingsvedtaket 9. april 1946 var Universitetet i Bergen formelt opprettet. Lov om Universitetet i Bergen trådte i kraft 30. august 1946.
I europeisk sammenheng er Universitetet i Bergen et ungt universitet. Men de akademiske røttene går dypere. Det har i lang tid foregått vitenskapelig virksomhet og undervisning ved Universitetsmuseet i Bergen, etablert allerede i 1825.

Fra Bergens Museum til moderne universitet
Stortingspresident Wilhelm Koren Christie var en av grunnleggerne av Bergens Museum i 1825, og troner i dag på sin støtte på Muséplass, skuende ned mot sentrum av byen. I kraft av posisjon og entusiasme var Christie viktig for å skape giverglede og godvilje for det nye museet. De store museumsbygningene slik de står i dag reiste seg i løpet av 1860-årene.

Allerede på denne tiden antydet noen at museet skulle arbeide for
"... opprettelsen av en vitenskapelig høyskole for Vestlandet i Bergen". Universitetstanken var sådd.

I 1896 ble Carl Fredrik Kolderup ansatt som stipendiat og bestyrer for de geologiske samlingene ved Bergens Museum – som den første profesjonelle geolog i fast stilling på Vestlandet. I 1914 ble han utnevnt til professor. Kolderups viktigste vitenskapelige innsats og det han er kjent for er hans store pionerarbeid med å kartlegge mye av Vestlandets berggrunn. 
Carl Fredrik Kolderup vil også bli husket som den som i 1904 etablerte den første jordskjelvstasjonen i Norge. 

Niels-Henrik Kolderup ble ansatt som amanuensis ved Bergens Museum i 1919 og avla sin dr.philos. i 1928. I 1939 tok han over professoratet etter sin far. Sammen med faren ga han i 1940 ut den prisbelønnete avhandlingen «Geology of the Bergen Arc System». Han ble arrestert under den andre verdenskrig, og tilbragte tre år i tyske konsentrasjonsleire. Etter krigen vendte han tilbake til sitt professorat, og ledet komiteen som utredet loven for det nye Universitetet i Bergen. I 1948 inngikk Bergen Museum som en del av det nye Universitetet i Bergen og Kolderup var dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet i 1948-53.

I 1907 kom "den Sundtske Lærestol i Zoologi" til. For første gang kunne Bergens Museum tilby undervisning på universitetsnivå. I 1914 får de fem faglige lederne professortitler: dr. August Brinkmann på Zoologisk avdeling, dr. Bjørn Helland Hanssen på Biologisk stasjon, Jens Holmboe på Botanisk avdeling, dr. Carl Fredrik Kolderup på Mineralogisk-geologisk avdeling og dr. Haakon Shetelig på Historisk-antikvarisk avdeling. De nye avdelingene viser hvilke som var de sentrale fagområdene i bergensmiljøet. 

Ved inngangen til 1940-årene hadde det utviklet seg solide forskningsmiljø ved og i tilknytning til Bergens Museum. I tillegg til forskningen drev museet nå høyere undervisning innenfor ulike fagområder, riktignok med eksamensavvikling i Oslo.

Det var naturlig at særlig fagområder knyttet til været og havet fikk godt fotfeste i det akademiske miljøet i byen. Jordskjelvstasjonen i Bergen og Værvarslinga på Vestlandet var blitt kjent blant de fleste nordmenn. Havforskning, oseanografi, biologi, geologi og meteorologi var fagområder som hadde tyngde i Bergen.

Det nye Universitetet i Bergen ble i 1946 etablert med utgangspunkt i Det matematisk-naturvitenskapelige, Det historisk-filosofiske og Det medisinske fakultet. Universitetet i Bergen ble et nytt, moderne alternativ til en mer tradisjonell universitetsmodell konsentrert om de lange embetsstudiene. Les mer her.