Hjem
Institutt for geovitenskap

Forventningsskriv for veiledere og masterstudenter ved Institutt for geovitenskap

Som masterstudent vil du gå over fra å kun lese til enkelteksamener til å bli del av et større prosjekt som vil sette din kreativitet og tålmodighet på prøve. Vi håper dette korte skrivet skal gi deg et innblikk i hva vi forventer av deg som masterstudent og hva du kan forvente av din/dine veiledere.

Stadig flere søker seg til realfagsutdanningen ved Universitetet i Bergen
Stadig flere søker seg til realfagsutdanningen ved Universitetet i Bergen
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold