Home

Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forventningsskriv for veiledere og masterstudenter ved Institutt for geovitenskap

Som masterstudent vil du gå over fra å kun lese til enkelteksamener til å bli del av et større prosjekt som vil sette din kreativitet og tålmodighet på prøve. Vi håper dette korte skrivet skal gi deg et innblikk i hva vi forventer av deg som masterstudent og hva du kan forvente av din/dine veiledere.

Studenter

Stadig flere søker seg til realfagsutdanningen ved Universitetet i Bergen
Stadig flere søker seg til realfagsutdanningen ved Universitetet i Bergen
Photo:
Paul Sigve Amundsen

 

Forventningsskriv for masterstudent og veileder ved GEO