Hjem
Institutt for geovitenskap

Hjelper Uganda med ny petroleum geomaster

Professor William Helland-Hansen og kolleger ved Institutt for geovitenskap skaffer Uganda vital petroleumskompetanse.

Hovedinnhold

Uganda trenger kunnskap for å håndtere de store oljefunnene landet har gjort de siste årene. Den hjelpen får de fra Institutt for geovitenskap, UiB.

Helland-Hansen er sentral i dette arbeidet.

Hva er det spesifikke målet med dette prosjektet?

- Målet med prosjektet, som ble initiert av instituttleder Gunn Mangerud og som professor Tor Arne Johansen er prosjektleder for, er å fasilitere oppbygning av en ny Petroluem geoscience master ved samarbeidspartner Makerere University, Kampala, Uganda. Landet har behov for å bygge opp egen kompetanse. Prosjektet er Norad støttet, og UiB har så langt fått 6 mill. kroner til tiltaket.

Helland-Hansen er altså en av ekspertene som bidrar til denne viktige kompetanseoppbyggingen.

Hva er instituttets konkrete bidrag?

- Vårt bidrag dekker et stort spekter. Bl.a. tilbyr vi våre kurs for ansatte ved Makerere og vi er med å definere kurssammmensetning, pensum og innhold for en del av kursene som nå etableres. Innkjøp av buss (til feltarbeid og ekskursjoner), 10 pc'er i et eget undervisningsrom, innkjøp av laboratorieutstyr (bl.a. tynnslipmaskin) dekning av skolepenger (tuition fee) for første kull, er eksempler på bidrag.

Er det påvist mye petroleum i landet?

- Ja, store funn er gjort de siste 10 årene. De har alt boret 39 brønner, og gjort betydelige funn i 16. Så Uganda seiler opp til å bli en betydelig oljeprovins.

Selv har Helland-Hansen vært i landet flere ganger i forbindelse med oppbygging av et feltkurs for masterstudentene, og opplæring av lokale lærere i den forbindelse.

Hvordan har dette vært?

- Det er veldig inspirerende å få gi kurs og øse av sin kunnskap til lokale lærerkrefter. Relatert til landets petroleumsaktivitet skal vi prøve å gi dem kunnskap til å tolke oljefunnene de gjør og sette dem inn i en sammenheng. Lokale lærere har også vært på kurs ved Institutt for geovitenskap for å få innblikk i hvordan Norge utdanner kandidater for oljeindustrien. 

Hvor langt har prosjektet kommet?

- De 10 første studentene startet sitt masterstudium nå til høsten. Mye forberedelsesarbeid er gjort, så vi er godt igang.