Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hjelper Uganda med ny petroleum geomaster

Professor William Helland-Hansen og kolleger ved Institutt for geovitenskap skaffer Uganda vital petroleumskompetanse.

Main content

Uganda trenger kunnskap for å håndtere de store oljefunnene landet har gjort de siste årene. Den hjelpen får de fra Institutt for geovitenskap, UiB.

Helland-Hansen er sentral i dette arbeidet.

Hva er det spesifikke målet med dette prosjektet?

- Målet med prosjektet, som ble initiert av instituttleder Gunn Mangerud og som professor Tor Arne Johansen er prosjektleder for, er å fasilitere oppbygning av en ny Petroluem geoscience master ved samarbeidspartner Makerere University, Kampala, Uganda. Landet har behov for å bygge opp egen kompetanse. Prosjektet er Norad støttet, og UiB har så langt fått 6 mill. kroner til tiltaket.

Helland-Hansen er altså en av ekspertene som bidrar til denne viktige kompetanseoppbyggingen.

Hva er instituttets konkrete bidrag?

- Vårt bidrag dekker et stort spekter. Bl.a. tilbyr vi våre kurs for ansatte ved Makerere og vi er med å definere kurssammmensetning, pensum og innhold for en del av kursene som nå etableres. Innkjøp av buss (til feltarbeid og ekskursjoner), 10 pc'er i et eget undervisningsrom, innkjøp av laboratorieutstyr (bl.a. tynnslipmaskin) dekning av skolepenger (tuition fee) for første kull, er eksempler på bidrag.

Er det påvist mye petroleum i landet?

- Ja, store funn er gjort de siste 10 årene. De har alt boret 39 brønner, og gjort betydelige funn i 16. Så Uganda seiler opp til å bli en betydelig oljeprovins.

Selv har Helland-Hansen vært i landet flere ganger i forbindelse med oppbygging av et feltkurs for masterstudentene, og opplæring av lokale lærere i den forbindelse.

Hvordan har dette vært?

- Det er veldig inspirerende å få gi kurs og øse av sin kunnskap til lokale lærerkrefter. Relatert til landets petroleumsaktivitet skal vi prøve å gi dem kunnskap til å tolke oljefunnene de gjør og sette dem inn i en sammenheng. Lokale lærere har også vært på kurs ved Institutt for geovitenskap for å få innblikk i hvordan Norge utdanner kandidater for oljeindustrien. 

Hvor langt har prosjektet kommet?

- De 10 første studentene startet sitt masterstudium nå til høsten. Mye forberedelsesarbeid er gjort, så vi er godt igang.