Hjem

Institutt for geovitenskap

Tverrfaglige Forskningskoordinatorer ved GEO

Atle Rotevatn: Georessurser

Kerim Hestnes Nisancioglu: Paleoklima

Mathilde B. Sørensen: Geofarer

Berit Oline Blihovde Hjelstuen: Marin forsking