Hjem
Institutt for geovitenskap

Prosjektsøknadsstøtte

GEO's administrasjon gir veiledning og hjelp til våre vitenskapelig ansatte

Hovedinnhold

PROSJEKTSØKNAD STØTTE OG EKSTERN FINANSIERING - HVEM GJØR HVA

  • Linling Chen, Forskningskoordinator: Informasjon om finansieringkilder, posisjonering, prosjektforberedelse, etablere kontakt med prosjektøkonom for budsjetteringshjelp, samarbeidsavtale forberedelse, rådgivning, praktisk støtte, analyse og evaluering av forskning og innovasjon muligheter
  • Andrea Grimnes, Administrasjonssjef: Godkjenning av prosjekt budsjettet, administrativt ansvarlig for eksterne prosjekter
  • Maria Svåsand, HR konsulent: Tilsetting og generelle HR-spørsmål