Hjem
Institutt for geovitenskap

Ansatte ved Institutt for geovitenskap

Andreas Alexanders bilde

Andreas Alexander

Postdoktor, MSCA SEAS fellowship in ice-ocean interactions

Institutt for geovitenskap

andreas.alexander@uib.no

Bjarte Hannisdals bilde

Bjarte Hannisdal

Førsteamanuensis, iEarth Education Chair, Leder av iEarth fokusområde 1

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 87 63

Bjarte.Hannisdal@uib.no

Ritske S. Huismanss bilde

Ritske S. Huismans

Professor, Forskergruppeleder for Geodynamikk og Basseng studier

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 81 17
 • +47 922 70 930

Ritske.Huismans@uib.no

Joachim Jacobss bilde

Joachim Jacobs

Professor, Structural geology and tectonics

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 34 32
 • +47 481 27 156

Joachim.Jacobs@uib.no

Eystein Jansens bilde

Eystein Jansen

Professor, in Earth Sciences /Paleoclimatology. Also affiliated with the Bjerknes Centre for Climate Research and SapienCE Centre for early human behaviour. See also: https://en.wikipedia.org/wiki/Eystein_Jansen

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 34 91
 • +47 906 18 858

eystein.jansen@uib.no

Steffen Leth Jørgensens bilde

Steffen Leth Jørgensen

Førsteamanuensis, Forskergruppeleder for geokjemi og geobiologi, Senterleder for senter for dyphavsforskning

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 38 60
 • +47 41626055

Steffen.Jorgensen@uib.no

Maren Kjos Karlsens bilde

Maren Kjos Karlsen

Stipendiat, Potential seismic hazard and risk associated with CO2 storage in crustal layers

Institutt for geovitenskap

Maren.Karlsen@uib.no

Simon Pierre Lefèveres bilde

Simon Pierre Lefèvere

Stipendiat, Quaternary geology and paleoclimate

Institutt for geovitenskap

 • +32471310733

simon.lefevere@uib.no

Stig Monsens bilde

Stig Monsen

Senioringeniør, Leder for tokt- og feltgruppen

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 35 11
 • +47 917 15 373

Stig.Monsen@uib.no

Sider