Hjem
Institutt for geografi
Utdanning

Geografi er et spennende fag med godt miljø

- I geografistudiet ser vi på flere av de store trekkene i verdensbildet, som klimaendringer og tilpasninger, globalisering og matsikkerhet. Det gir en helhetlig forståelse av sammenhenger i verden, sier geografistudent Ane Netland Rolland.

Ane Netland Rolland
Foto/ill.:
Ane Netland Rolland

Hovedinnhold

Ane Netland Rolland er geografistudent ved UiB som dette semesteret er på utveksling til The University of Queensland i Brisbane, Australia. Ane har også vært leder for Geografisk klubb. Vi har spurt den erfarne studenten om geografistudiet og livet som geografistudent.

Hvorfor begynte du å studere geografi?

Valget av studiet var for min del ikke noe som jeg hadde drømt om lenge og planlagt. Da jeg bestemte meg for å begynne å studere var det viktig at jeg endte opp med noe som jeg synes virket gøy, samtidig som det skulle være relevant for arbeidsmarkedet etter endt studie. Etter mye research på nettet fant jeg ut at jeg geografi var et fag som virket riktig for meg.

Hva er geografistudiet?

Jeg pleier å forklare studiet som et tverrfaglig studie som ser på sammenhengene mellom menneskene og naturen. Vi ser på flere av de store trekkene i verdensbildet, som blant annet klimaendringer og tilpasninger, globalisering, matsikkerhet, og utvikling og planlegging er aktuelt. Det er mer en helhetlig forståelse av sammenhenger i verden.

Hva interesserer du deg spesielt for innen geografifaget?

Jeg har selv valgt retningen naturgeografi, så det er dette fagområdet jeg interesserer meg mest for. Innenfor dette synes jeg studier av endringer i klima er veldig interessant, og rekonstruksjoner av fortidens klima. Å kunne jobbe så tett på naturen gjør faget veldig kjekt. Samfunnsmessig synes jeg det er interessant hvordan man kan kombinere kunnskapen om klimaet og eventuelle endringer i fremtiden med samfunnsplanlegging og utvikling.

Hvem passer geografistudiet for?

Geografistudiet passer for så mange! Tverrfagligheten gjør at faget er aktuelt for studenter innenfor et bredt spekter.

Hvordan er studentmiljøet på geografistudiet?

Studentmiljøet på geografistudiet er unikt. Gjennom både hele vår- og høstsemesteret arrangeres sosiale og ikke-faglige arrangementer. Dette gjør at de fleste kjenner godt til hverandre. Ellers gjør feltkursene at man blir kjent på en helt annen måte enn hva man blir av å bare sitte ved siden av hverandre i et auditorium.

Geografisk klubb står for alle ikke-faglige arrangementer gjennom året. Dette er alt fra quizer, geogym, hytteturer, julebord og sommerfester. Disse arrangementene skaper et godt sosialt miljø også utenom det miljøet man får gjennom å møtes på forelesninger og på lesesalen. Medlemmene i klubben varierer fra alle år på bachelor, samt noen på master. Ved å samarbeide på tvers av årskullene blir man kjent med folk man kanskje ellers ikke ville blitt like godt kjent med gjennom studiet.

Hva er det beste med å være geografistudent?

Det er vanskelig å trekke frem kun en ting. Feltkursene ligger nok høyt oppe. Ellers må det bli kombinasjonen av spennende fag med et godt miljø.  

Hvordan har du det på utveksling?

Utveksling har så langt vært både lærerikt, spennende og utfordrende. Vi begynner å komme ordentlig inn i de ulike fagene og hvordan alt fungerer på universitetet. The University of Queensland (QU) har et bredt spekter av fagmuligheter, og dette gjør at alle kan finne noe av sin interesse. Selv har jeg valg å ta litt ulike miljøfag. UQ er i verdenstoppen innenfor dette fagfeltet, og etter bare 2 uker med forelesninger sitter jeg allerede igjen med et godt inntrykk. Kunnskapen fra fagene vi har i geografi ved UiB har også kommet godt til nytte.

Hvorfor valgte du å reise på utveksling?

Jeg valgte å reise på utveksling av flere grunner. Jeg har ønsket å teste ut det og bo i et annet land enn Norge over en periode, og Australia med varmt og fint vært, spennende natur og engelsk som språk passet bra. Jeg ønsket også å utfordre meg selv, og dette får jeg virkelig gjort. Språket er et annet, undervisningsformene kan være litt annerledes, og man møter mange nye mennesker fra hele verden. Utveksling er også en perfekt mulighet til å få reist litt rundt samtidig som man studerer. Det kan anbefales på det sterkeste!

Kan du beskrive livet som geografistudent med tre ord?

Dagsaktuelt, lærerikt og sosialt.