Hjem
Institutt for geografi

Faggrupper

Forskningen ved Institutt for geografi er organisert i fire faggrupper.

Hovedinnhold

Tre grupper ivaretar geografifaget:

Gruppen for Systemdynamikk er en selvstendig gruppe.

Faggruppene skal fungere som inkluderende arenaer for faglig diskusjon og utvikling ved instituttet og møtes jevnlig. De har ansvaret for koordinering av undervisning og veiledning på emner og studieretninger ved instituttet. Faggruppene utvikler forskningsprosjekter med utgangspunkt i sine fagfelt, og søker koordinering med andre grupper og eksterne forskningspartnere. Det er ikke tette skott mellom gruppene og flere forskere er aktive innenfor mer enn en gruppe.

Faggruppenes navn gjenspeiler instituttets satsingsområder og de samsvarer godt med UiBs strategiske satsingsområder: Marin forskning, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer.