Hjem
Institutt for geografi

Masterstudenter presenterer sine prosjekt

Her kan du lese om noen nåværende og fullførte masterprosjektene til studenter på masterprogrammene i geografi.

Martin og Unni
På slutten av studiet med ferdige masteroppgåver.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Pågående masterprosjekt

Kull 2018

Sasa Sehic
Kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafi knyttet til distalsiden av Einstakapasset i øvre Einumdalen, Foldal, østlige Sør-Norge
Veileder: Svein Olaf Dahl

Hedda Holm Bakåsmoen
Glacial Relict and global warming: Artemisia Norvegica - a potentially threatened glacial relict.
Veileder: Ole Reidar Vetaas

Kull 2019

Bidias Ndemaze Chiankem
The Impacts and Adaptation of Farmers to Climate Change inCameroon: Case study of Small-scale Potatoes Farmers in the WesternHighlands of Cameroon
Veileder: Peter Andersen

Lukas Sigfried Hoose
Gender differences in urban mobility in the context of Accra
Veileder: Ragnhild Overå


Safa Mustafa K Mudoi
Land degration, temoporal change, Remote sensing
Veileder: Gidske L. Andersen

Mailys Louise M Rouille
Food security and the COVID-19 crisis: the importance of cross-border fish trade
Veileder: Ragnhild Overå

Kull 2020

Adwoa Aninwaa Agyarko
The Impact of Gender Stereotyping on Academic Performance inTertiary Institutions. A Case Study in the University of Ghana, Legon.
Veileder: Ragnhild Overå

Lene Drengenes
Medvirkning i urban planlegging
Veileder: Håvard Haarstad

Ørjan Dybvik
Rekonstruksjon av tidligere flommer i Vossovassdragets øvre del, Oppheimsvatnet
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Tom Hackelberg
Paleogeohazard analysis by sediment cores from Myrkdalsvatnet, western Norway.
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Håkon André Halvorsen
Holocene Relative Sea-level Changes At Hinnøya, Northern Norway
Veileder: Kristian Vasskog

Sofie Jordheim
An investigation of glacier-permafrost interactions in a landscape intransition, focusing on hydro-geomorphological processes andlandforms at a cirque glacier at Semskfjellet, northern Saltfjellet, NorthNorway.
Veileder: Svein Olaf Dahl

Helene Othilie Drevland Klyve
Individual perceptions of green politics and correlating behaviour
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Hanna Greenwood Kristensen
Fokus og implementering av FNs bærekraftsmål i planleggingen ogutviklingen av to ulike kommuner - en sammenligningsstudie avnabokommunene Vindafjord og Tysvær i Rogaland fylke
Veileder: Knut Hidle

Peter Krohn-Hansen
Nima: et verdensklassenabolag?
Veileder: Ragnhild Overå

Arne Mølstre Pettersen
Spredningen av Roboter i landbruk og matproduksjon. Fra jord til bord.
Veileder: Grete Rusten

Maurin Rousseau
Sea level reconstruction from the late glacial through the Holocene in Værlandet, Western Norway
Veileder: Kristian Vasskog

Robin Sebastian Rovdal
Windmill Park in Øyfjellet - A Phenomenological Perspective
Veileder: Knut Hidle

Ronya Reitan Solberg
Fiskeriforvaltning og stedsutvikling: norsk kvotepolitikk som verktøy forlokal stedsutvikling - kunnskapsgrunnlag og diskursiv makt om lokalefremtider. Hva er lokalsamfunnets rolle i fordelingen av retten til å fiske?
Veileder: Knut Hidle

Jarle Børve Sleire
Holocene glacier fluctuations and palaeoclimate with special emphasison the Little Ice Age at Nupsfonn, southern Hardangervidda
Veileder: Svein Olaf Dahl

Mathias Holtedal Thorp
High-resolution remote sensing and field-based investigation of Nautgardsbreane in eastern Jotunheimen; glacier-permafrost interaction, temperature regime, volume changes, dynamic status and age, formation and degradation of ice-cored moraines
Veileder: Svein Olaf Dahl

Cecilie Veum
Forvaltning av villrein og friluftsliv på Hardangervidda.
Veileder: Ole Reidar Vetaas

Andreas Våge
Tare og alger. En ny industrimulighet for norsk næringsliv?
Veileder: Grete Rusten

Veera Ylipieti
Motivation for going green: profitability and reporting sustainability
Veileder: Grete Rusten