Hjem
Institutt for geografi

Masterstudenter presenterer sine prosjekt

Her kan du lese om noen nåværende og fullførte masterprosjektene til studenter på masterprogrammene i geografi.

Martin og Unni
På slutten av studiet med ferdige masteroppgåver.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Pågående masterprosjekt

Kull 2020

Hanna Greenwood Kristensen
Fokus og implementering av FNs bærekraftsmål i planleggingen ogutviklingen av to ulike kommuner - en sammenligningsstudie avnabokommunene Vindafjord og Tysvær i Rogaland fylke
Veileder: Knut Hidle

Robin Sebastian Rovdal
Windmill Park in Øyfjellet - A Phenomenological Perspective
Veileder: Knut Hidle

Kull 2021

Anna de Bode
Cryptotephra and glacial reconstructions in Melfjorden area, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl
Biveiledere: Jan Magne Cederstrøm, Kristian Vasskog

Malin Bjørgum Breland
Kulturbasert byutvikling i Kristiansand
Veileder: Knut Hidle

Arild Brattebø
Holocene glacier, climate and sea-level history in Røvassdalen, eastern Svartisen, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl

Isaac Dawson
Reconstructing the Little Ice Age extent and subsequent equilibrium line altitude lowering at Flatisen and Kampliisen, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl
Biveileder: Benjamin Aubrey Robson

Polyxeni Fragkiadaki
The effects of sea-level rise in coastal areas of Norway - GIS based approach for vulnerability assessment in coastal areas from sea level rise in the Norwegian coast
Veileder: Gidske L. Andersen

Elise Hansen
Utvikling av nullutslippssoner
Veileder: Håvard Haarstad

Mari Ingeborg Bjor Hognestad
Strategisk tenking som bakgrunn for befolkningsvekst i Ås kommune, på lokalt og regionalt plannivå
Veileder: Knut Hidle

Emmanuel Bintaayi Jeil
Inter-linkages between floods, riverine environments and livelihood activities of riparian communities in Ghana
Veileder: Peter Andersen

Reazul Karim
Electric scooter, an urban micro-mobility sustainable transport? A Geographical Overview
Veileder: Håvard Haarstad

Sushila Khatri
Climate Change Adaptation in Agriculture by Indigenous Community of Taklung, Gorkha. Nepal
Veileder: Peter Andersen

Johannes Laundal
Motivasjoner og barrierer for bruk av Klimakalkulatoren hos bønder i Nordland
Veileder: Peter Andersen

Hilde Mangerud
Reconstruction of past sea level at Rødøy
Veileder: Kristian Vasskog

Jennifer Oka Otabe
The geographies of climate justice: a comparative analysis between Norway and Nigeria
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Ole Rød
Green growth vs. degrowth
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Mara Sternberg
Reconstruction of the early Holocene sea-level curve in Tjeldsundet
Veileder: Kristian Vasskog

Monika Subedi
Political Ecology in Land Use and Land Cover Change
Veileder: Peter Andersen

Solvår Sæter
Bærekraftig boligutvikling i Bergen - en studie av Delegården
Veileder: Håvard Haarstad

Holly Tolson
Late Holocene Sea Level Reconstructions in Evenes, North Norway.
Veileder: Kristian Vasskog

Kull 2022

Axel Bache-Wiig
Grønnstruktur i Bergen kommune
Veileder: Gidske Leknæs Andersen
Biveileder: Knut Hidle

Emanuel Patrik Berchtold
Glacier and climate reconstruction during the Holocene with focus on the Little Ice Age in Bjellådalen, Svartisen, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl
Biveileder: Kristian Vasskog

Thomas Bertzen
Hvordan har flernivåstyrt forvaltning effekt på byutvikling? En casestudie av byutviklingen i Ski, med kontekst i Follobanen
Veileder: Knut Hidle

Christoffer Solberg Bjønness
Sirkulærøkonomi i oppdrettsindustrien i Norge
Veileder: Grete Rusten

Vittorio Maria Brisigotti
Values in participation
Veileder: Håvard Haarstad

Ingelinn Marifjæren Gundersen
Sirkulære anskaffelser
Veileder: Grete Rusten

June Vatsø Haugum
Karsthydrologi i Glomdalen
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Christos Pennos

Elisabeth Kjærstad Husa
Coworking i norske distriktskommuner
Veileder: Grete Rusten

Lina Jackute
Modern glacier and climate fluctuations reflected as geodetic mass balance, calculated using UAV imagery at Fannaråkbreen, Jotunheimen
Veileder: Svein-Olaf Dahl
Biveleder: Benjamin Aubrey Robson

Eirik Kilhavn
Plastic Pollution in Coastal Areas - How to use clean-up data for preventing plastic pollution at Norway’s shoreline
Veileder: Gidske Leknæs Andersen
Biveiledere: Marte Haave (NORCE) og Eivind Bastesen (NORCE)

Bernad Konadu
ENSURING SUSTAINABILITY IN GHANA’S HOME-GROWN SCHOOL FEEDING PROGRAMME. A STUDY OF RURAL AND URBAN COASTAL SCHOOLS.
Veileder: Ragnhild Overå

Md Mehidi Murshad
Climate change risk on aquaculture sector in the coastal region of Bangladesh
Veileder: Peter Andersen

Sondre Nerdrum
Industriell symbiose
Veileder: Grete Rusten
Biveileder: Helge Lea Tvedt

Oddbjørn Johansen Rovde
Geohazards, The Storegga Tsunami; Vertical Extent of The Storegga Tsunami in Vetsfjorden, and possible tsunami sediments from a Tjærnadjupet event.
Veileder: Kristian Vasskog

Pål Felix Nielsen Rudi
Urban SOC: en analyse av det bergenske potensialet
Veileder: Gidske Leknæs Andersen
Biveileder: Peter Andersen

Simen Mercoll Sem
Spatial readings in contemporary ecological materialism
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Thomas Farsund Sjursen
Reconstruction of Holocene glacial lake outburst floods (GLOFs) from Austerdalsisen, Austre Svartisen, northern Norway
Veileder: Svein-Olaf Dahl
Biveileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Gustav Slåtsveen
Bygeografi: Sted i samskapning
Veileder: Knut Bjarne Hidle

Haakon Berg Smith
En aktørstudie på Mindemyren - Spenninger mellom aktørene
Veileder: Knut Hidle

Alvilde Tønnesen
Et samarbeidsstudie med Bærekraftige Liv
Håvard Haarstad

Bjørn Olsen Usland
Prioritering og planlegging for grøntareal i Bergen
Veileder: Knut Bjarne Hidle
Biveileder: Gidske Leknæs Andersen

Frida Lotte Vetaas
Kartlegging og undersøkelse av Kristoffergrotten
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Christos Pennos

Ingvild Paulsen Vie
Marin arealplanlegging og taredyring på Færøyene
Veileder: Ragnhild Overå

Ada Withbro Villum
Velferdsteknologi - et verktøy for å møte fremtidens eldre?
Veileder: Grete Rusten

Daniel Olukayode Yomi-Meleki
Stakeholders' perception on carbon capture and storage in Norway
Veileder: Håvard Haarstad

 

Tidlegare masterprosjekt