Hjem
Institutt for geografi

Masterstudenter presenterer sine prosjekt

Her kan du lese om noen nåværende og fullførte masterprosjekter til studenter på masterprogrammene i geografi.

Martin og Unni
På slutten av studiet med ferdige masteroppgaver.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Pågående masterprosjekt

Kull 2020

Robin Sebastian Rovdal
Virtual Spaces as a space of Safety;A phenomenologicalgeographicalstudy of World of Warcraft, the comforts of a virtual places and the playersthat inhabit it.
Veileder: Odd Inge Steen

Kull 2021

Anna de Bode
Relative sea-level reconstruction during the Late Glacial on the southwestern coast of Norway
Veileder: Kristian Vasskog
Biveiledere: Konstanze Haubner og John-Inge Svendsen

Polyxeni Fragkiadaki
The effects of sea-level rise in coastal areas of Norway - GIS based approach for vulnerability assessment in coastal areas from sea level rise in the Norwegian coast
Veileder: Gidske L. Andersen

Reazul Karim
Electric scooter, an urban micro-mobility sustainable transport? A Geographical Overview
Veileder: Håvard Haarstad

Sushila Khatri
Climate Change Adaptation in Agriculture by Indigenous Community of Taklung, Gorkha. Nepal
Veileder: Peter Andersen

Ole Rød
Green growth vs. degrowth
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Solvår Sæter
Bærekraftig boligutvikling i Bergen - en studie av Delegården
Veileder: Håvard Haarstad

Kull 2022

Axel Bache-Wiig
Grønnstruktur i Bergen kommune
Veileder: Gidske Leknæs Andersen
Biveileder: Knut Hidle

Emanuel Patrik Berchtold
Glacier and climate reconstruction during the Holocene with focus on the Little Ice Age in Bjellådalen, Svartisen, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl
Biveileder: Kristian Vasskog

Thomas Berntzen
Hvordan har flernivåstyrt forvaltning effekt på byutvikling? En casestudie av byutviklingen i Ski, med kontekst i Follobanen
Veileder: Knut Hidle

Christoffer Solberg Bjønness
Sirkulærøkonomi i oppdrettsindustrien i Norge
Veileder: Grete Rusten

Vittorio Maria Brisigotti
Values in participation
Veileder: Håvard Haarstad

Andrews Dery
Potentials and Constraints of Solar PV Adoption among Small and medium scale enterprises in Ghana. A case for Green Investing.
Veileder: Peter Andersen

Ingelinn Marifjæren Gundersen
Sirkulære anskaffelser
Veileder: Grete Rusten

June Vatsø Haugum
Karsthydrologi i Glomdalen
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Christos Pennos

Elisabeth Kjærstad Husa
Coworking i norske distriktskommuner
Veileder: Grete Rusten

Lina Jackute
Modern glacier and climate fluctuations reflected as geodetic mass balance, calculated using UAV imagery at Fannaråkbreen, Jotunheimen
Veileder: Svein-Olaf Dahl
Biveleder: Benjamin Aubrey Robson

Eirik Kilhavn
Plastic Pollution in Coastal Areas - How to use clean-up data for preventing plastic pollution at Norway’s shoreline
Veileder: Gidske Leknæs Andersen
Biveiledere: Marte Haave (NORCE) og Eivind Bastesen (NORCE)

Bernad Konadu
ENSURING SUSTAINABILITY IN GHANA’S HOME-GROWN SCHOOL FEEDING PROGRAMME. A STUDY OF RURAL AND URBAN COASTAL SCHOOLS.
Veileder: Ragnhild Overå

Gamuchiari Mukura
Remote sensing based Land degradation assessment to inform sustainable Development Goal 15.3: A case study in Ghana, West Africa.
Veileder: Olena Dubovyk

Md Mehidi Murshad
Climate change risk on aquaculture sector in the coastal region of Bangladesh
Veileder: Peter Andersen

Sondre Nerdrum
Industriell symbiose
Veileder: Grete Rusten
Biveileder: Helge Lea Tvedt

Oddbjørn Johansen Rovde
Geohazards, The Storegga Tsunami; Vertical Extent of The Storegga Tsunami in Vetsfjorden, and possible tsunami sediments from a Tjærnadjupet event.
Veileder: Kristian Vasskog

Pål Felix Nielsen Rudi
Urban SOC: en analyse av det bergenske potensialet
Veileder: Gidske Leknæs Andersen
Biveileder: Peter Andersen

Simen Mercoll Sem
Spatial readings in contemporary ecological materialism
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Thomas Farsund Sjursen
Reconstruction of Holocene glacial lake outburst floods (GLOFs) from Austerdalsisen, Austre Svartisen, northern Norway
Veileder: Svein-Olaf Dahl
Biveileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Gustav Slåtsveen
Bygeografi: Sted i samskapning
Veileder: Knut Bjarne Hidle

Haakon Berg Smith
En aktørstudie på Mindemyren - Spenninger mellom aktørene
Veileder: Knut Hidle

Alvilde Tønnesen
Et samarbeidsstudie med Bærekraftige Liv
Håvard Haarstad

Bjørn Olsen Usland
Prioritering og planlegging for grøntareal i Bergen
Veileder: Knut Bjarne Hidle
Biveileder: Gidske Leknæs Andersen

Frida Lotte Vetaas
Kartlegging og undersøkelse av Kristoffergrotten
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Christos Pennos

Ingvild Paulsen Vie
Marin arealplanlegging og taredyring på Færøyene
Veileder: Ragnhild Overå

Ada Withbro Villum
Velferdsteknologi - et verktøy for å møte fremtidens eldre?
Veileder: Grete Rusten

Daniel Olukayode Yomi-Meleki
Stakeholders' perception on carbon capture and storage in Norway
Veileder: Håvard Haarstad

Kull 2023

Mireille Aasebø
The potential threat of Cotoneaster bullatus on fruit production in Hardanger
Veileder: Ole Reidar Vetaas
Biveileder: Gidske L. Andersen

Beate Bednar
Rovdyr i Norge
Veileder: Ole Reidar Vetaas
Biveileder: Gidske L. Andersen

Margrete Brattespe
Forvaltning av Hardangervidda
Veileder: Knut Hidle

Marthe Emilie Fosse
Karst i Dunderlandsdalen: Strukturgeologi og karstformer
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Terje Solbakk, NGU

Lauritz Skille Gran
Rekonstruksjon av relative havnivåendringer i Rødøy, Nordland
Veileder: Kristian Vasskog

Cecilie Fjøsne Grankel
Different social consequences of two conservancies in Kenya
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Sofie Sisselsdatter Hamre
Rekonstruksjon av Blåskavlen og paleoklima i Lofoten gjennom holosen
Veileder: Svein Olaf Dahl
Biveileder: Kristian Vasskog og Pål Ringkjøb Nielsen

Tibusiso Mdluli
Exploring the nexus of land tenure insecurity, intersectionality andimplications on the quality-of-life conditions of women in peri-urbanManzini, Eswatini.
Veileder: Ragnhild Overå

Oskar Myhr
Media Discourse Analysis on Disasters
Veileder: Håvard Haarstad

Yvonne Alida Myrvang
Mindemyren
Veileder: Knut Hidle

Åse Heber Norum
Den norske fiskefôrindustrien
Veileder: Ragnhild Overå

Sara Flatøy Paulsen
Strandforskyvningskurve i Rødøy
Veieleder: Kristian Vasskog

Mette Elisabeth Kruse Persson
Områdesatsing Slettebakken - Samskaping og kulturelt mangfold
Veileder: Odd Inge Steen

Nora Julia Katalin Røed
Byliv og menneskelig skala - studie av Kong Oscars gate
Veileder: Håvard Haarstad

Jana Sophia Schuckardt
Nitrogen mobilization and Nitrous oxide production in Adventdalen
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveleder: Andrew Hodson

Maria Spangen
Økologiske endringer i verneområder i Norge
Veileder: Gidske L. Andersen
Biveileder: Ole Reidar Vetaas

Toni Lorenz Trybusch
GIS and Remote Sensing based analysis of Karst Depressions in Mo i Rana
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund
Biveledere: Terje Solbakk, NGU

Helene Nesheim Viddal
Klesforsøpling i Ghana
Veielder: Ragnhild Overå

Presentasjoner av masterprosjekt