Hjem

Institutt for geografi

Masterstudenter presenterer sine prosjekt

Her kan du lese om noen nåværende og fullførte masterprosjektene til studenter på masterprogrammene i geografi.

Martin og Unni
På slutten av studiet med ferdige masteroppgåver.
Foto:
Grethe Meling

Pågående masterprosjekt

Kull 2017

Isaac-Glover Bannerman-Agbeshie
The politics behind water supply to households in Osu, Accra metropolis
Veileder: Peter Andersen

Håvard Havro Bjørnstad
Kollektiv transport
Veileder: Tarje I. Wanvik

Benjamin Borch
Planprosess i Moss
Veileder: Tarje I. Wanvik

Veronica Ellefsen
 

Geir Gudmestad
Stormaktivitet i Nordland
Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Mats Heiberg
Brevariasjoner ved Kråktindbreen, Steigen i Nordland under holosen
Veileder: Svein Olaf Dahl

Kjersti Aalvik Lid
Postglasiale havnivåendringer ved Evenes
Veileder: Kristian Vasskog

Endre Saur Midtun
Postglasiale havnivåendringer i Leknes/Ballstad-området
Veileder: Kristian Vasskog

Ingvild Prestegård
Stormaktivitet i holosen i Vesterålen
Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Per Gunnar Sakseid
Sykkeltilrettelegging i Bergen sentrum
Veileder: Håvard Haarstad

Sahan Shanmugaratnam
Etreprenørskap pg regional utvikling på Sotra
Veileder: Grete Rusten

Endre Snørteland
Klima og brevariasjon ved Kråketinden fra den lille istid til i dag
Veileder: Svein Olaf Dahl

Marianne Berentsen Willassen
Fortetting med kvalitet i Bergen
Veileder: Håvard Haarstad

Bryndis Zoéga

Ragnhild Harsvik Ødegaard
Bærekraftig utvikling og urban planlegging i en megaby (Mexico City)
Veileder: Siddharth Sareen

 

Kull 2018

Eirik Teien Andersen
Utvikling, handlingsrom og kommunesammenslåing
Veileder: Knut Hidle

Synnøve Støverud Beitnes
Klimatilpasning i norsk landbruk
Veileder: Kerstin Potthoff

Mohib Billah
Reconstruction of sea-level change using isolation basin in Evenes
Veiledere: Kristian Vasskog

Joseph Michael Buckby
The reconstruction of Svartisheibreen, Vestisen, northern Norway: Little Ice Age reconstruction and significance of GLOF events.
Veileder: Svein Olaf Dahl

Ina Marie Christiansen
Ormsundveien Økogrend i en byøkologisk og boligpolitisk kontekst
Veileder: Håvard Haarstad og Kristin Kjærås

Sindre Eikenes
Overvann og flom i Bergen. GIS-modellere sårbare områder.
Veileder: Håvard Haarstad/Hanna Kvamsås

Anna Kraaijeveld Enerstvedt
Plast i produksjonssystem, fiskeri- og havbruksnæringen i Bergen
Veileder: Grete Rusten

Ingrid Holtan Fredrikstad
Vindkraft og arealkonflikt med samiske reineiere
Veileder: Grete Rusten

Hans Fredrik Koch Grønlien
Motstanden i forbindelse med miljøpakken Nord-Jæren
Veileder: Håvard Haarstad

Eline Aresdatter Haakestad
Jordvern og planlegging
Veileder: Kerstin Potthoff

Anna Emilie Hellan Krohn-Hansen
Naturtypekarlegging og evaluering av vannkvalitet i Ulsetstemma og Krosslivatnet
Veileder: Anders Lundberg

Kaia Wøien Nicolaisen
Cruiseturisme i Flåm
Veileder: Grete Rusten

Håvar Mjøs Nilsson
Flom i bratte vassdrag, Voss
Veiledere: Rannveig Øvrevik Skoglund

Amber Joy Nordholm
The potential to solar energy trasitions to alleviate energy poverty
Veileder: Siddharth Sareen

Ane Netland Rolland
Bre- og klimahistorien under deglasiasjonen i Nykvåg
Veileder: Pål Ringkjøb Nielsen

Christian Stokke Rye
Kompakt byutvikling - Mindemyren
Veileder: Knut Hidle

Sasa Sehic
Kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafi knyttet til distalsiden av Einstakapasset i øvre Einumdalen, Foldal, østlige Sør-Norge
Veileder: Svein Olaf Dahl

Sunniva Pauline Due Svendsen
Bre- og klimavariasjoner ved Engabreen og Fonndalsbreen, Vestre Svartisen, under den lille istid
Veileder: Svein Olaf Dahl

Øyvind Tveit
Utopier i byutvikling i Bergen
Veileder: Knut Hidle

Ranveig Karoline Sjøholm Vetti
Isavsmelting og tidlige postgalsiale havnivåendringer ved Nykvåg i Vesterålen
Veileder: Kristian Vasskog

Kelvin Williams
Gender in Mariage Migration. Examining the family reunification and integration process of immigrant wives from Somalia and Eritrea in Norway.
Veileder: Ragnhild Overå

Heidi Vano Øyarhamn
Yngre dryas lokalglasiasjon og utløpsbreer fra Vestre Svartisen mot Holandsfjorden med særlig vekt på Engabreeen og Fonndalsbreen og samtidig havnivå.
Veileder: Svein Olaf Dahl


Hedda Holm Bakåsmoen
Sigurd Svenkerud Nordal
Ole-Gunnar Turøy Skjolddal