Hjem
Institutt for geografi

Masterstudenter presenterer sine prosjekt

Her kan du lese om noen nåværende og fullførte masterprosjektene til studenter på masterprogrammene i geografi.

Martin og Unni
På slutten av studiet med ferdige masteroppgåver.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Pågående masterprosjekt

Kull 2018

Sasa Sehic
Kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafi knyttet til distalsiden av Einstakapasset i øvre Einumdalen, Foldal, østlige Sør-Norge
Veileder: Svein Olaf Dahl

Kull 2019

Bidias Ndemaze Chiankem
The Impacts and Adaptation of Farmers to Climate Change inCameroon: Case study of Small-scale Potatoes Farmers in the WesternHighlands of Cameroon
Veileder: Peter Andersen


Safa Mustafa K Mudoi
Land degration, temoporal change, Remote sensing
Veileder: Gidske L. Andersen

Mailys Louise M Rouille
Food security and the COVID-19 crisis: the importance of cross-border fish trade
Veileder: Ragnhild Overå

Kull 2020

Adwoa Aninwaa Agyarko
The Impact of Gender Stereotyping on Academic Performance inTertiary Institutions. A Case Study in the University of Ghana, Legon.
Veileder: Ragnhild Overå

Lene Drengenes
Medvirkning i urban planlegging
Veileder: Håvard Haarstad

Ørjan Dybvik
Rekonstruksjon av tidligere flommer i Vossovassdragets øvre del, Oppheimsvatnet
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Tom Hackelberg
Paleogeohazard analysis by sediment cores from Myrkdalsvatnet, western Norway.
Veileder: Rannveig Øvrevik Skoglund

Håkon André Halvorsen
Holocene Relative Sea-level Changes At Hinnøya, Northern Norway
Veileder: Kristian Vasskog

Sofie Jordheim
An investigation of glacier-permafrost interactions in a landscape intransition, focusing on hydro-geomorphological processes andlandforms at a cirque glacier at Semskfjellet, northern Saltfjellet, NorthNorway.
Veileder: Svein Olaf Dahl

Helene Othilie Drevland Klyve
Individual perceptions of green politics and correlating behaviour
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Hanna Greenwood Kristensen
Fokus og implementering av FNs bærekraftsmål i planleggingen ogutviklingen av to ulike kommuner - en sammenligningsstudie avnabokommunene Vindafjord og Tysvær i Rogaland fylke
Veileder: Knut Hidle

Peter Krohn-Hansen
Nima: et verdensklassenabolag?
Veileder: Ragnhild Overå

Arne Mølstre Pettersen
Spredningen av Roboter i landbruk og matproduksjon. Fra jord til bord.
Veileder: Grete Rusten

Maurin Rousseau
Sea level reconstruction from the late glacial through the Holocene in Værlandet, Western Norway
Veileder: Kristian Vasskog

Robin Sebastian Rovdal
Windmill Park in Øyfjellet - A Phenomenological Perspective
Veileder: Knut Hidle

Ronya Reitan Solberg
Fiskeriforvaltning og stedsutvikling: norsk kvotepolitikk som verktøy forlokal stedsutvikling - kunnskapsgrunnlag og diskursiv makt om lokalefremtider. Hva er lokalsamfunnets rolle i fordelingen av retten til å fiske?
Veileder: Knut Hidle

Jarle Børve Sleire
Holocene glacier fluctuations and palaeoclimate with special emphasison the Little Ice Age at Nupsfonn, southern Hardangervidda
Veileder: Svein Olaf Dahl

Mathias Holtedal Thorp
High-resolution remote sensing and field-based investigation of Nautgardsbreane in eastern Jotunheimen; glacier-permafrost interaction, temperature regime, volume changes, dynamic status and age, formation and degradation of ice-cored moraines
Veileder: Svein Olaf Dahl

Cecilie Veum
Forvaltning av villrein og friluftsliv på Hardangervidda.
Veileder: Ole Reidar Vetaas

Andreas Våge
Tare og alger. En ny industrimulighet for norsk næringsliv?
Veileder: Grete Rusten

Veera Ylipieti
Motivation for going green: profitability and reporting sustainability
Veileder: Grete Rusten

Kull 2021

Malin Bjørgum Breland
Kulturbasert byutvikling i Kristiansand
Veileder: Knut Hidle

Arild Brattebø
Holocene glacier, climate and sea-level history in Røvassdalen, eastern Svartisen, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl

Isaac Dawson
Reconstructing the Little Ice Age extent and subsequent equilibrium line altitude lowering at Flatisen and Kampliisen, northern Norway
Veileder: Svein Olaf Dahl

Polyxeni Fragkiadaki
The effects of sea-level rise in coastal areas of Norway - GIS based approach for vulnerability assessment in coastal areas from sea level rise in the Norwegian coast
Veileder: Gidske L. Andersen

Elise Hansen
Utvikling av nullutslippssoner
Veileder: Håvard Haarstad

Mari Ingeborg Bjor Hognestad
Strategisk tenking som bakgrunn for befolkningsvekst i Ås kommune, på lokalt og regionalt plannivå
Veileder: Knut Hidle

Emmanuel Bintaayi Jeil
Inter-linkages between floods, riverine environments and livelihood activities of riparian communities in Ghana
Veileder: Peter Andersen

Reazul Karim
Electric scooter, an urban micro-mobility sustainable transport? A Geographical Overview
Veileder: Håvard Haarstad

Sushila Khatri
Climate Change Adaptation in Agriculture by Indigenous Community of Taklung, Gorkha. Nepal
Veileder: Peter Andersen

Hilde Mangerud
Reconstruction of past sea level at Rødøy
Veileder: Kristian Vasskog

Jennifer Oka Otabe
The geographies of climate justice: a comparative analysis between Norway and Nigeria
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Ole Rød
Green growth vs. degrowth
Veileder: Connor Joseph Cavanagh

Mara Sternberg
Reconstruction of the early Holocene sea-level curve in Tjeldsundet
Veileder: Kristian Vasskog

Monika Subedi
Political Ecology in Land Use and Land Cover Change
Veileder: Peter Andersen

Holly Tolson
Late Holocene Sea Level Reconstructions in Evenes, North Norway.
Veileder: Kristian Vasskog