Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Æresprofessor

Tor Halvorsen æresprofessor i Sør Afrika

Halvorsen ble i november oppnevnt til æresprofessor ved The University of the Western Cape (UWC), Cape Town.

Tor Halvorsen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Tor Halvorsen ble i november (2019) oppnevnt til æresprofessor (Extraordinary Professor) ved  The University of the Western Cape (UWC), Cape Town. Halvorsen har gjennom en periode på ca 25 år vært knyttet til UWC. Det har resultert i en rekke felles forskningsprosjekt med tilknyttet PhD utdanning. I særlig grad blir det framhevet hans rolle for det breie samarbeidet med Norden, og i den forbindelse hans initiativ (sammen med Steinar Askvik også fra Adm.org) til stiftelsen av Southern Africa - Nordic Center (SANORD), et raskt voksende nettverk av universitet,  i dag med ca 50 medlemmer.  

Halvorsen arbeider nå hovedsakelig innen UiBs bærekraftinitiativ (SDG Bergen) under ledelse av prorektor for globale saker Annelin Eriksen. De er forventet at han skal bidra til SDG-omstillingen ved UWC i årene fremover, et prioritert område også for dette universitetet.