Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Midler til tverrfaglig erfaringsbasert master for ledere i kommunal sektor

Det nye tverrfaglige erfaringsbaserte masterprogrammet for ledere i kommunal sektor ved Universitetet i Bergen har fått tildelt 4 millioner kroner fra Diku.

Executive master
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det nye tverrfaglige erfaringsbasterte masterprogrammet "Executive master i kommunal ledelse" som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Statsforvalteren i Vestland, med innspill fra Bergen kommune har fått bevilget 4 millioner kroner fra Diku. Dette er en del av Regjeringen sitt initativ hvor Regjeringen deler ut 139 millioner kroner til 49 fleksible utdanningstilbud over hele landet. Ordningen forvaltes av Diku, og er en del av regjeringens strategi for å gjøre utdanning mer tilgjengelig for alle, og å inkludere flere i arbeidslivet.

Masterprogrammet er tverrfaglig og utvikles i samarbeid mellom Det juridiske fakultetInstitutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskapInstitutt for økonomi og Senter for krisepsykologi. Programmet retter seg mot de som har minst to års erfaring fra kommunal sektor, og som enten allerede har ledererfaring eller ønsker å kvalifisere seg for fremtidige lederoppgaver i kommuner og fylkeskommuner.

Du kan lese mer om programmet her, og om tildelingen av midlene her