Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studietilbud

Ønsker du å studere statsvitenskap ved Universitetet i Bergen?  Vi tilbyr både bachelor - og masterutdanning, samt spennende utvekslingsmuligheter.

Hva er administrasjon og organisasjonsvitenskap?

Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, se våre studietilbud. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Hva gjør våre studenter?

Les mer om hva studenter gjør ved instituttet. Hva gjorde at de valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap, og hva skriver de oppgaver om?

Lurer du på hvilke muligheter du får?

Se hva ferdige kandidater jobber med.

Engasjer deg!

Instituttet har et aktivt fagutvalg. Se hva de holder på med her

Informasjonsmøte
Bilde av student med admorg stikkord
mar 26

Informasjonsmøte om masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Informasjonsmøte om masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitenskap 26. mars!

NYHET
Helge Renå

Minuttene som forsvant. Derfor kom politiet for sent frem til Utøya.

Doktorgradsavhandlinga til Helge Renå vekker stor oppmerksomhet med oppslag i både Aftenposten og Politiforum.

Ny artikkel
stressed teenage girl sitting at table on therapy session by female counselor writing in clipboard in office

Involvering i barnevernssaker

Beslutningstakere er positive til hvordan barn og foreldre involveres i saker om omsorgsovertakelser, viser en tverrnasjonal studie av Berrick, Dickens, Pösö og Skivenes.

Nyhet
Policy and Society cover

Har grad av "wickedness" betydning?

Tom Christensen, Ole Martin Lægreid og Per Lægreid undersøker administrativ koordineringskapasitet i ny artikkel publisert i “Policy and Society”.

NYHET
Hjellum and Lægreid

Frå masteroppgåve til publisert artikkel.

Magnus Sirnes Hjellum og Per Lægreid med publikasjon i Safety Science.

Hva jobber en som har studert administrasjon og organisasjonsvitenskap med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene (admorger) fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap kandidater  i arbeidslivet

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!