Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studer Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Studietilbud

Ønsker du å studere statsvitenskap ved Universitetet i Bergen?  Vi tilbyr både bachelor - og masterutdanning, samt spennende utvekslingsmuligheter.

Hva er administrasjon og organisasjonsvitenskap?

Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, se våre studietilbud. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Hva gjør våre studenter?

Les mer om hva studenter gjør ved instituttet. Hva gjorde at de valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap, og hva skriver de oppgaver om?

Lurer du på hvilke muligheter du får?

Se hva ferdige kandidater jobber med.

Engasjer deg!

Instituttet har et aktivt fagutvalg. Se hva de holder på med her

Seminarleiare søkast
Undervisning

Bli seminarleiar på MET 102 - Samfunnsvitenskapleg metode

Lyst til å jobbe med metodeundervising? Seminarleiare for våren 2019 søkast.

Foredrag
Marit Skivenes holder foredrag under seminar om norsk barnevern i Oslo.

Utfordret statsråden om barnevern

Se Marit Skivenes presentere forskning på seminar med barneminister Linda Helleland.
Nyhet
James G. March

Til minne om James G. March (1928-2018)

Professor James G. March gikk bort 27. september 2018.

Eksperiment
Professor Marit Skivenes holder foredrag under Forskningsdagene UNG i Egget på Studentsenteret.

Når bør barn få bestemme selv?

Er ungdommer mer villig til å la barn få bestemme over egne penger enn befolkningen forøvrig? Marit Skivenes gjennomførte et eksperiment på elever fra videregående skole under Forskningsdagene.

Nyhet
Bureaucracy and Society in Transition

Lægreid, Rykkja og Greve med bokkapittel i Bureaucracy and Society in Transition

Professor Per Lægreid og professor Lisa H. Rykkja har, sammen med professor Carsten Greve, bidratt til boken «Bureaucracy and Society in Transition».

Hva jobber en som har studert administrasjon og organisasjonsvitenskap med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene (admorger) fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap kandidater  i arbeidslivet

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!