Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Hovedinnhold

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk, organisasjoner og nyheter, og som liker å diskutere tema som samfunnssikkerhet, kunnskap, klima, barnevern, velferdspolitikk og store reformer som politireformen og kommunereformen. Du lærer å forstå demokrati og samfunnsstyring, organisasjoner, offentlig forvalting og politikk på et høyt nivå. Les mer om erfaringene til våre studenter


Hva kan du bli? Se hva ferdige kandidater jobber med.

 

Studietilbud ved administrasjon og organisasjonsvitenskap

Bachelor i admorg              Master i admorg                 Etter- og videreutdanning

Årstudium i admorg           Master i public administration (engelskspråkelig master)

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, se våre studietilbud. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

 

Nyhet
Accountability

Ny samarbeidsartikkel om ansvarlighet

Lise Rykkja, Kristin Rubecksen og Per Lægreid ved instituttet har sammen med kolleger publisert en ny artikkel "Understanding Felt Accountability" som er et resultat av deres deltakelse i prosjektet «Calibrating Public Accountability».

Nyhet
Executive master

Midler til tverrfaglig erfaringsbasert master for ledere i kommunal sektor

Det nye tverrfaglige erfaringsbaserte masterprogrammet for ledere i kommunal sektor ved Universitetet i Bergen har fått tildelt 4 millioner kroner fra Diku.

Masterseremoni
Masterstudentene

Masterseremoni ved admorg 2021

Instituttet gjennomførte torsdag 17. juni masterseremoni for våre masterstudenter på våre to masterprogram som leverer masteroppgaver denne våren.

Artikkelpublisering
Elisabeth Ivarsflaten

Omfanget av borgeres ekskluderende reaksjoner til flyktningkrisen i 2015

Professor Elisabeth Ivarsflaten med kollega Åsta Dyrnes Nordø med ny publisering i tidsskriftet European Journal of Political Research som handler om omfanget av borgeres ekskluderende reaksjoner til flyktninger.

Ny framgangsmåte for politisk medvirkning
Bergen kommune

Medvirkning i praksis - deliberativ meningsmåling

For første gang gjennomføres en deliberativ meningsmåling i Norge for politisk medvirking, gjennom et arrangement ledet av blant annet Sveinung Arnesen, Jacob Aars og Anne Lise Fimreite ved instituttet.

Hva jobber en som har studert administrasjon og organisasjonsvitenskap med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene (admorger) fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap kandidater  i arbeidslivet

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!