Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studer Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Studietilbud

Ønsker du å studere statsvitenskap ved Universitetet i Bergen?  Vi tilbyr både bachelor - og masterutdanning, samt spennende utvekslingsmuligheter.

Hva er administrasjon og organisasjonsvitenskap? Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, se våre studietilbud. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Hva gjør våre studenter?

Les mer om hva studenter gjør ved instituttet. Hva gjorde at de valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap, og hva skriver de oppgaver om?

Lurer du på hvilke muligheter du får?

Se hva ferdige kandidater jobber med.

 

Ny bok

Ny bok - Societal Security and Crisis Management

Ny bok med bidrag fra bl.a. Per Lægreid, Lise H. Rykkja, Johannes Førde, Ole Danielsen og Jacob Aars.

Nyheter

Ny bok om yrkesopplæring

Svein Michelsen har redigert en ny bok om yrkesopplæring i Norden.

Nyhet

Skal forske på barnevern i USA og Norge

Marit Skivenes og Jill D. Berrick har blitt tildelt Peder Sather Grant for prosjektet "The Basis for Legitimate and Justified State Intervention in Families: USA and Norway”.
Prøveforelesning og disputas

Styring og endring av sykehus

Kari Guldbrandsøy disputerer onsdag 20. juni 2018 for ph.d.-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen «Styring og endring av sykehus - Ingen slipper unna politikken».

Prøveforelesning og disputas

Barn plassert på tvang i barnevernsinstitusjoner

Monika Alvestad Reime disputerer fredag 22.06.2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Barn på tvang. Nyere styringstrender og konkurrerende diskurser i institusjonsbarnevernet.

Hva jobber en som har studert administrasjon og organisasjonsvitenskap med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene (admorger) fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap kandidater  i arbeidslivet

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!