Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Hovedinnhold

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk, organisasjoner og nyheter, og som liker å diskutere tema som samfunnssikkerhet, kunnskap, klima, barnevern, velferdspolitikk og store reformer som politireformen og kommunereformen. Du lærer å forstå demokrati og samfunnsstyring, organisasjoner, offentlig forvalting og politikk på et høyt nivå. Les mer om erfaringene til våre studenter


Hva kan du bli? Se hva ferdige kandidater jobber med.

 

Studietilbud ved administrasjon og organisasjonsvitenskap

Bachelor i admorg              Master i admorg                 Etter- og videreutdanning

Årstudium i admorg           Master i public administration (engelskspråkelig master)

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, se våre studietilbud. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

 

Ny håndbok:
Migration

Håndbok om governance og politikk av migrasjon

Førsteamanuensis Regine Paul ved instituttet er medforfatter i en nylig publisert Edward Elgar Håndbok om «the Governance and Politics of Migration».

Ny bok:
Kari Tove Elvbakken

Abortspørsmålets politiske historie

Professor Kari Tove Elvbakken aktuell med ny publisering om abortpolitikk og abortlovgivning: Abortspørsmålets politiske historie: 1900-2020

Nyhet
Lise Rakner, Jacob Aars, Lise H. Rykkja, Ragnhild Muriaas og Elisabeth Ivarsflaten

Åtte nye ansatte ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap fikk 1. mai hele åtte nye ansatte.

Seminarleiar søkes
Illustrasjon

Vil du bli seminarleiar på admorg?

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap søkjer nye seminarleiarar for hausten 2021.

Arrangement med byråd:
Ivar Lunde, Beate Huså, Zuzana Murdoch og Alfa Winge

Krisehåndtering og koronapandemien i fokus

Hvordan forbereder Bergen kommune seg i møte med kriser, og hvordan har kommunen håndtert koronapandemien? Krisehåndtering og koronapandemien var i fokus der instituttet inviterte byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF), leder for Samfunnssikkerhetens hus Ivar Lunde og PhD-kandidat...

Hva jobber en som har studert administrasjon og organisasjonsvitenskap med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene (admorger) fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap kandidater  i arbeidslivet

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!