Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studietilbud

Ønsker du å studere statsvitenskap ved Universitetet i Bergen?  Vi tilbyr både bachelor - og masterutdanning, samt spennende utvekslingsmuligheter.

Hva er administrasjon og organisasjonsvitenskap?

Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, se våre studietilbud. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Hva gjør våre studenter?

Les mer om hva studenter gjør ved instituttet. Hva gjorde at de valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap, og hva skriver de oppgaver om?

Lurer du på hvilke muligheter du får?

Se hva ferdige kandidater jobber med.

Engasjer deg!

Instituttet har et aktivt fagutvalg. Se hva de holder på med her

Øyvind Samnøy Tefre  E-post: oyvind.samnoy.tefre@hvil.no Telefon: 40851710
sep 29

Prøveforelesning og disputas: Øyvind Samnøy Tefre

Øyvind Samnøy Tefre disputerer 30.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exploring Boundaries of Legitimate State Intervention".

Ny artikkel
Illustrasjonsbilde av familie med to voksne og to barn.

Familieliv for barnevernsbarn

Den rettslige statusen og respekten for barns familieliv endrer seg.

Ny publisering
Book cover

Implementering i fokus

Harald Sætren bidrar med kapitel i Sage Handbook of Political Science 2020

Ny publisering
Covid-19 Illustration

Covid-19 og omdømmehåndtering

Per Lægreid og Tom Christensen med ny artikkel der de analysere norske myndigheters håndtering av Corona pandemien

UiB Innsikt

Har vi fortsatt tillit til barnevernet – og bør vi ha det?

Se opptak av professor Marit Skivenes i samtale med Arnfinn Bårdsen, dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Hva jobber en som har studert administrasjon og organisasjonsvitenskap med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene (admorger) fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap kandidater  i arbeidslivet

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!