Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk, organisasjoner og nyheter, og som liker å diskutere tema som samfunnssikkerhet, kunnskap, klima, barnevern, velferdspolitikk og store reformer som politireformen og kommunereformen. Du lærer å forstå demokrati og samfunnsstyring, organisasjoner, offentlig forvalting og politikk på et høyt nivå. Les mer om erfaringene til våre studenter


Hva kan du bli? Se hva ferdige kandidater jobber med.

 

Studietilbud ved administrasjon og organisasjonsvitenskap

Bachelor i admorg              Master i admorg                 Etter- og videreutdanning

Årstudium i admorg           Master i public administration (engelskspråkelig master)

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, se våre studietilbud. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

 

Ny Publisering
Agnete Hessevik

Nettverkorganisering for grønn skipsfart

Stipendiat Agnete Hessevik med ny artikkel i Regulation & Governance

Ny stilling
Bergen

Er du vår nye kollega?

Ledig stilling som førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i Bergen.

Hanna Jones

PH.D.-Profil: Hanna Amalie Holding Jones

In my PhD project I explore how Norwegian public administrators experience the inherent conflicts in their role, and how these conflicts affect policy making.

Nyhet | Pandemi
Stortinget

– Norge er på Europatoppen i krisehåndtering

Norge har så langt kommet langt bedre ut av koronapandemien enn mange andre land i Europa. UiB-professor Per Lægreid ved Pandemisenteret mener den høye tilliten i det norske samfunnet er en av hovedårsakene.

Forskerprofil
Simon Neby

Hva forsker du på, Simon Neby?

Simon Neby er førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, forsker ved Senter for klima og energiomstilling (CET) og NORCE. Hva forsker Neby på?

Hva jobber en som har studert administrasjon og organisasjonsvitenskap med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene (admorger) fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap kandidater  i arbeidslivet

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!