Hjem
Det humanistiske fakultet

Ferdig med graden din?

Vitnemålet ditt blir berre produsert ein gong, og du får beskjed av fakultetet når det er klart. Dersom du vil fortsette å studere, kan du søke om poststudierett.

HF-studenter får tildelt vitnemål på HF
HF organiserte seremoni for dei ferdige bachelorstudentane for første gang i 2016.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Når du er ferdig med graden din, får du eit vitnemål. Viss du tenker å ta ein master seinare eller eit enkeltemne mens du søkjer jobb, er det mogleg å søkje om poststudierett. Vitnemåla blir produsert to gongar i året på fakultetet, og er tilgjengelig i Vitnemålsportalen etter 15. september om hausten og 15. februar om våren. På sidene under finn du meir informasjon om begge delar.