Hjem
Det humanistiske fakultet
Spurvugleprisen 2019

Brenner for undervisning!

– Jeg synes det er veldig gøy å motta Spurvugleprisen. Undervisning er noe jeg virkelig brenner for! Prisen er derfor en viktig anerkjennelse, og forhåpentligvis også en inspirasjon for andre, sier Christine Hamm.

Christine Hamm, professor i Nordisk
VINNER AV SPURVUGLEPRISEN 2019: – Undervisning er rett og slett veldig givende, og noe jeg verdsetter høyt ved jobben min, sier prisvinner Christine Hamm.
Foto/ill.:
Janne-Beate Buanes Duke

Hovedinnhold

Christine Hamm mottar Spurvugleprisen 2019 for sitt undervisningsopplegg for masterstudenter i nordisk litteratur, seminaret «Amalie Skram og Vigdis Hjorth. Komparative blikk på seksualitet, smak, klasse og skam». I tillegg til ordinær undervisning inneholdt seminaret offentlig formidlingsarrangement med studentforedrag, og i etterkant ble det bokutgivelse.

Tar studentene på alvor

– Jeg vet av erfaring at studentene ofte kommer frem til mye spennende når de jobber med semesteroppgavene sine, men så forsvinner disse forskningsresultatene i arkivet med eksamensoppgavene. Jeg syntes det var trist at det gode arbeidet ikke nådde andre enn sensorer ved UiB. Å få formidlet studentarbeidene til dem som interesserer seg for Skram og Hjorth, var en viktig inspirasjon for meg da jeg laget dette undervisningsopplegget, forteller Hamm.

I nominasjonsteksten står det blant annet: «Ved å ta studentenes oppgaver på alvor som forskningsbidrag som fortjener å formidles skaper Hamm en stolthet som stimulerer til ekstra innsats hos studentene. Samtidig får de verdifull erfaring fra fagformidling og fra profesjonell forlagsvirksomhet, noe som gjør dem ekstra rustet til en fremtid i det litterære feltet i samfunnet.»

Etter den ordinære undervisningen fikk Hamm på plass et samarbeid med Amalie Skram-selskapet om en bokutgivelse. Hamm stilte som veileder for de studentene som ønsket å skrive en artikkel basert på semesteroppgaven. Artiklene ble så trykket som en del av årboken til Amalie Skram-selskapet.

Komparative blikk

– Tanken var at studentene skulle få noe mer å vise til utover semesteroppgaven sin. Ved å utgi artiklene i samarbeid med Skram-selskapet visste vi at vi ville nå målgruppen vår direkte. Det var et viktig poeng for oss, sier Hamm fornøyd.

Christine Hamm er professor i nordisk litteratur. I forskningen sin er hun spesielt opptatt av moderne kjønnsteori og tverrestetiske problemstillinger, dagligspråksfilosofi, psykoanalyse og romanteori med utgangspunkt i romaner fra det 19., 20. og 21. århundre. Seminaret «Litterært masteremne B», som Hamm mottar pris for, er et forskningsnært seminar der temaet skifter fra år til år, gjerne tilpasset den pågående forskningen til den som er ansvarlig for emnet.

– Jeg valgte å ta utgangspunkt i Skram og Hjorth fordi forfatterne har mange felles problemstillinger, som også er interessante å analysere i et historisk perspektiv. En sammenligning av de to forfatterne åpner for mange spennende diskusjoner - også noen nye og uventede fremstillinger. Jeg må si jeg er veldig imponert over refleksjonsevnen og innsatsen hos studentene. Det var 26 studenter som var godt forberedt og deltok aktivt i diskusjonene gjennom hele seminaret, sier Hamm, som hadde god hjelp av sin tidligere masterstudent og vikarlærer Oda Slotnes i gjennomføring av seminaret.

Fullt hus på biblioteket

I tillegg til bokutgivelsen deltok studentene i et åpent publikumsarrangement i samarbeid med Bergen offentlige bibliotek. Her kunne de som hadde vist gode utkast til semesteroppgaver bidra med egne presentasjoner

– Det var gøy å se at så mange valgte å bruke denne muligheten til å formidle. Hele åtte studenter presenterte funnene fra semesteroppgavene! Det ble en fin opplevelse og litt ekstra stas med over 150 publikummere i salen, forteller Hamm.

I tillegg til at studentene presenterte sine arbeider hadde Hamm invitert Skram-forskeren Irene Engelstad fra UiO til å holde et innledende foredrag om Skram og Hjorth.

– Det var ekstra kjekt for oss at Engelstad ville bidra. Hun er jo en nestor på feltet og holdt et flott innledningsforedrag på arrangementet.  Studentene syntes det var spesielt gøy å hilse på henne, fordi de hadde hatt hennes tekster på pensum.

Lærer av studentene

I den ordinære undervisningen hadde Hamm gjort et utvalg av tekster skrevet av Skram og Hjorth.

– Noe av det jeg liker aller best med å undervise, er å følge utviklingen til studentene. Noen har ofte bestemt seg for hva de skal mene i forhold til de ulike temaene før vi er begynt. Men etter hvert som vi jobber med tekstene blir de fleste mer nyanserte og oppdager gjerne nye koblinger som de ikke var oppmerksomme på før de begynte å analysere tekstene. Noen ganger ser de også sammenhenger som jeg selv ikke har sett før studentene gjør meg oppmerksom på dem, sier Hamm.

I tillegg til problemstillingene hun selv hadde foreslått bidro studentene med egne ideer til semesteroppgaver. Det var gjerne gjennom disse kreative bidragene at Hamm lærte mest nytt.

– Ja, flere av studentene hadde funnet frem til koblinger mellom Skram og Hjorth som jeg inntil da ikke var klar over. Studentene gjorde meg oppmerksom på likhetstrekk mellom de to forfatterne som jeg ikke hadde vært klar over før dette seminaret. For eksempel tok de selv initiativ til å skrive om Skram og Hjorths bruk av intertekstualitet, og om deres avhengighet av ulike rusmidler.

Sånne øyeblikk gjør at det aldri blir kjedelig å jobbe med undervisning. For meg er det rett og slett veldig givende, og noe jeg verdsetter høyt ved jobben min!

Velfortjent pris!

Studentene er også veldig stolt av Christine Hamm som har fått denne prisen. De mener den er velfortjent:

– Jeg tror jeg snakker på vegne av alle studentene når jeg sier at faget har vært det mest lærerike og givende på hele studiet. Det krevde stor innsats av studentene, men desto større var læringsutbyttet. Seminarlederne Christine Hamm og Oda Slotnes fremstår som drivende damer med et engasjement for litteratur. Dette smitter over på studentene. Ved at faget gir et helhetlig og komparativt blikk på to forfatterskap fra ulike tidsepoker, fikk man nye perspektiv og en innsikt som ikke har blitt formidlet i tidligere fag, sier Ellen Wik Skadberg.