Hjem
Det humanistiske fakultet

Humanistisk studentutvalg – HSU

HSU har som mål å gjere livet som student best mogleg både sosialt og fagleg.

Studenter i fadderuken
Bare blide fjes å se under fjorårets fadderuke på HF. Fadderuken er i regi av Humanistisk studentutvalg.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Sentralt i det frivillige studentlivet ved Det humanistiske fakultet står Humanistisk studentutval (HSU), som har som mål å gjere livet som student best mogleg både sosialt og fagleg.

HSU er ein studentorganisasjon og eit studentpolitisk organ som skal arbeide for å fremje saker som angår studiekvalitet og studentvelferd.

Dei skal også koordinere innsats og informasjon mellom studentar, fagutvalg, instituttutvalg, fakultetsleiing og studentrepresentantar på alle nivå ved fakultetet.

Kontakt

Besøk: Rom 302 i 3. etasje, Sydneshaugen skole
E-post: hsu@uib.no