Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Humanistisk studentutvalg – HSU

HSU har som mål å gjere livet som student best mogleg både sosialt og fagleg.

Studenter i fadderuken
Bare blide fjes å se under fjorårets fadderuke på HF. Fadderuken er i regi av Humanistisk studentutvalg.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Sentralt i det frivillige studentlivet ved Det humanistiske fakultet står Humanistisk studentutval (HSU), som har som mål å gjere livet som student best mogleg både sosialt og fagleg.

HSU er ein studentorganisasjon og eit studentpolitisk organ som skal arbeide for å fremje saker som angår studiekvalitet og studentvelferd.

Dei skal også koordinere innsats og informasjon mellom studentar, fagutvalg, instituttutvalg, fakultetsleiing og studentrepresentantar på alle nivå ved fakultetet.

Kontakt

Besøk: Rom 302 i 3. etasje, Sydneshaugen skole
E-post: hsu@uib.no