Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
studentliv

Studiekvardag

Som student ved Det humanistiske fakultet har du kort vei til alt – både lesasalar og næraste kaffebar. Her finn du info om studiekvardagen til HF-studentar.

Sydneshaugen skole
Mesteparten av undervisinga for HF-studentar på lavare grad føregår på Sydneshaugen skole.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Fagleg aktivitet og studiefasilitetar er samla i ei klynge midt på Nygårdshøyden. Det er korte avstandar mellom studiestad, studentsenteret, universitetsmuseet, universitetsbiblioteket og studenthuset Det akademiske kvarter.

Mesteparten av undervisinga for HF-studentar på lavare grad føregår på Sydneshaugen skole. Bygget inneheld ei kantine, lesesalar, undervisingsrom, informasjonssenter og lokale for studentorganisasjonar ved fakultetet.