Hjem
Det humanistiske fakultet

Opptak til organisert forskarutdanning

Korleis bli ph.d.-kandidat.

Smilande mann
Foto/ill.:
Emil W. Breistein
  1. Dei fleste ph.d.-kandidater er tilsett i stipendiatstillingar. Ved Det humanistiske fakultet foregår tilsetting i stipendiatstilling og opptak til ph.d.-utdanninga i ein og same prosess. Tilsette stipendiater ved Det humanistiske fakultet treng difor ikkje sende eigen søknad om opptak til ph.d.-programmet.
     
  2. Andre, som for eksempel stipendiatar og tilsette i rekrutteringsstillingar ved andre institusjonar, må søke fakultetet om opptak til ph.d.-programmet. For å bli tatt opp som ph.d.-kandidat må ein ha sikra seg finansiering i forkant. Finansieringa må vere for hele forskerutdanningsløpet og dekke både levekostnadar og kostnadar knyttet til forskningsprosjektet. Formelle krav og informasjon om opptak til forskarutdanninga.

Alle som blir tatt opp til forskarutdanningen må inngå skriftleg avtale om dette.