Hjem
Det humanistiske fakultet
studentliv

Studiekvardag

Korleis er det å studere ved Det humanistiske fakultet?

Bilde av studenter som har kollokviegruppe
KOLLOKVIE: Ein hyggeleg og lærerik del av studiekvardagen foregår i kollokviegrupper. Ein drøftar ulike tema og løyser oppgåver i fellesskap.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Fagleg aktivitet, lesesalar, kantine og bibliotek er samla i ei klynge midt på Nygårdshøyden med korte avstandar til studentsenteret, universitetsmuseet, botanisk hage og studenthuset Det akademiske kvarter.

Mesteparten av undervisinga for HF-studentar på lavare grad føregår på Sydneshaugen skole. Bygget inneheld ei kantine, lesesalar, undervisingsrom og lokalar for studentorganisasjonar ved fakultetet.