Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Helseledelse

Helseledelse og kvalitetsforbedring er studiet av ledelse, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren gjennom samfunnsvitenskapelige og organisatorisk tilnærminger. Faget søker å bidra til gode helsetjenester sett fra medisinsk/helsefaglig, pasientens, organisatorisk og politisk perspektiv. Gruppeleder: Inger Lise Teig

Hovedinnhold

Undervisningsgruppen for helseledelse og kvalitetsforbedring ble dannet våren 2016, hører inn under fagområdet Fagområdet for etikk og helseøkonomi (ETØK) og ledes av førsteamanuensis Inger Lise Teig. Gruppen arbeider med undervisning på emnene Helseledelse og Kvalitetsforbedring i helsetjenestene, samt med den erfaringsbaserte masteren i Helseledelse, helseøkonomi og kvalitetsforbedring. Undervisningsgruppen vil i ny studieplan undervise i ledelse, kvalitetsarbeid og sikkerhet i 10. semester på profesjonsstudiet.

Undervisningsgruppen omfatter 5 vitenskapelige ansatte.

Arbeidsområder

Undervisningsgruppens viktigste oppgave er å gi god og forskningsbasert etter- og videreutdanning av helsepersonell innenfor feltet ledelse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, samt undervisning i disse temaene i profesjonsutdannelsen for medisin. Undervisningen vektlegger erfaringsbasert kunnskap og benytter også gjesteforelesere med erfaringer fra sektoren eller sammenlignbare sektorer. Studenters ulike profesjonsbakgrunner og erfaringer løftes også fram som viktig kilde til kunnskap og læring. 

Undervisningen er samlingsbasert og fordeler seg på 4 uker i høstsemesteret. Masterundervisningen gjennomføres 2 uker i vårsemesteret.


Fagutvikling, nettverk
Vi samarbeider med Høgskulen på Vestlandet og Helseøkonomi ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Videre samarbeider vi med forskningsgruppen HELTER her ved ETØK, forskningsgruppe på pasientsikkerhet i Helse Vest RHF og kliniske miljø i de ulike sykehusene i regionen. Gruppe for helsetjenesteforskning og Forskningsgruppe for globale helseprioriteringer ved IGS, UiB er en del av vårt nettverk.