Hjem
Institutt for informatikk
Forskningsstøtte

Forskningsseksjon ved Institutt for informatikk

Forskningsseksjonen er et viktig rådgivende organ for instituttledelsen og skal bidra til å realisere instituttets faglige strategier.

Hovedinnhold

Forskningsseksjonen er et viktig rådgivende organ for instituttledelsen og har en sentral utførende rolle i forbindelse med instituttets plan for forsknings- og forskerstøtte. Seksjonen skal bidra til å realisere instituttets faglige strategier, særlig ved å støtte den eksternfinansierte forskningen ved instituttet.

Seksjonens kjerneoppgave er søknadsstøtte (pre-award støtte). I tillegg kan seksjonen tilby støttetjenester i forbindelse med kvalitetssikring av kontrakter og avtaler relatert til eksternfinansiert virksomhet, og andre forskningsadministrative oppgaver. For å finne ut mer om våre oppgaver, ta en kikk på denne nettsiden: Forskningsstøtte ved Institutt for informatikk.

Seksjonen er i tillegg involvert i administrasjonen av Center for Data Science (CEDAS).

Alumni

Lene Tøftestuen, januar-august 2022, støtte for NORBIS, andre oppgaver relatert til eksternfinansiering

Ragna Breines, august 2022-april 2023, støtte for NORBIS og DLN, andre oppgaver relatert til eksternfinansiering

Eirik Herfindal, november 2021-november 2023, støtte for CEDAS