Hjem
Institutt for informatikk
Søknader, kontrakter og prosjekter

Forskningsstøtte

Administrasjonen ved Institutt for informatikk, i samarbeid med fakultetet og BOA-teamet, hjelper deg gjerne med søknader om forskningsmidler, kontraktinngåelse, drift og avslutning av forskningsprosjekter, profilering av forskningen din m.m. Her finner du mer informasjon om utvalgte tema vi kan hjelpe deg med.

NavnStillingAnsvar
Stefanie MeyerForskningskoordinator/ Rådgiverinformasjon, rådgivning, kvalitetssikring, koordinasjon, opplæring (Institutt for informatikk)
Ragna BreinesRådgiverinformasjon, rådgivning, kvalitetssikring, koordinasjon, opplæring (CBU)
Christine StansbergSeniorrådgiverkoordinator (ELIXIR Norge)
Rune KleppeSeniorrådgiverkoordinator (Senter for Digitalt Liv Norge ved UiB)
Linda VagtskjoldAdministrasjonssjefgodkjenning av budsjetter, HR-spørsmål (stillingsutlysninger osv)
Pinar HeggernesInstituttledergodkjenning av instituttets egenandeler, (co-)signere/parafere kontrakter/ samarbeidsavtaler/støttebrev, administrativt ansvarlig (NFR-søknader/prosjekter)
Fakultetets økonomiseksjonkontakt ved hjelp av forskningskoordinatorlage budsjettutkast, kvalitetssikre budsjettet, økonomioppfølging, rapportering av kostnader
Lene EngelsgjerdSeniorkonsulentHR-spørsmål (stillingsutlysninger osv)
Pål Magnus GunnestadSeniorkonsulentph.d.-koordinator